Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
Een bedrijf dat jaarlijks 12.000 tractoren produceert, een wereldmarktleider in fruitbereidingen, voer dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij vermindert, en een wereldwijd toonaangevende fabrikant van landbouwmachines met meer dan 140 jaar ervaring: De Oostenrijkse landbouwindustrie is zeer divers. De relatief kleinschalige structuren in eigen land zijn inventief en stimuleren duurzame werkwijzen. Oostenrijk is daarom ook in de hele EU marktleider op het gebied van biologische landbouw.
listen

Landbouw wordt gedefinieerd als land- en tuinbouw enerzijds en veeteelt anderzijds. Het omvat ook de productie van zaaigoed en veevoer, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en de productie van landbouwmachines en -voertuigen.

Er zijn ongeveer 190.000 landbouwbedrijven in Oostenrijk. De landbouw is kleinschalig van structuur en is sterk gericht op duurzaamheid en bewust en zorgvuldig omgaan met de natuur. Slechts rond de 2,5% van de bevolking is werkzaam in de landbouw, maar de agrarische bevolking speelt een belangrijke rol in het aanleveren van landbouwproducten en het behoud van het cultuurlandschap. Het aandeel familiebedrijven is hoog en iets meer dan de helft hiervan zijn deeltijdbedrijven.

Landbouwmachines

De productie van landbouwmachines in Oostenrijk is zeer gespecialiseerd, flexibel en innovatief. Het assortiment is zeer uitgebreid. De productie van land- en bosbouwmachines in Oostenrijk richt zich vooral op tractoren. Bovendien worden er machines en apparaten vervaardigd om de grond en graslanden te bewerken (eggen, ploegen, maaimachines, cyclomaaiers etc.) en worden er voertuigen voor het groenonderhoud, landbouwaanhangwagens, stalapparatuur, irrigatiesystemen, technologie voor gemeentelijk onderhoud en houtversnipperaars geproduceerd. Deze machines en apparaten maken het werk gemakkelijker en verhogen de efficiëntie in de landbouw.

Duurzaamheid

Oostenrijkse bio-landbouwproducten zijn erg geliefd vanwege hun hoge kwaliteit. Niet alleen de strenge Oostenrijkse wetgeving is ervoor verantwoordelijk dat er strenge normen worden nageleefd. Het biologische gedachtegoed is in Oostenrijk al sinds de jaren zeventig sterk aanwezig en duurzaamheid is er als marketing- en verkoopargument allang stevig verankerd. Oostenrijkse landbouwbedrijven zijn vaak klein en dat is gunstig voor duurzame landbouw. Daarom staat Oostenrijk momenteel in Europa op kop met een landbouwareaal dat voor meer dan 20% biologisch is.

Oostenrijkse producten wereldwijd

Suiker, zetmeel en fruit zijn de drie belangrijkste producten van een Oostenrijks bedrijf dat wereldwijd op meer dan 55 locaties in 26 landen actief is. Het productassortiment omvat bio-ethanol, suiker in levensmiddelen, zetmeel voor textiel en papier, appelsapconcentraten en – een bijzonder succesvol product: fruitbereidingen voor yoghurt. Een derde van alle vruchtenyoghurt die wereldwijd wordt geconsumeerd, bevat fruitbereidingen van deze Oostenrijkse producent.

Een traditioneel Oostenrijks familiebedrijf werd door zijn innovaties in de productie van landbouwmachines en -apparaten een leider in de landbouwmechanisatie. Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid en bestrijkt nu de gehele oogstketen: hooimachines, laadwagens, oogstwagens en aanhangers voor kuilvoer en grondbewerkingstoestellen van ploegen tot zaaimachines. De uitstekende kwaliteit van de producten overtuigt klanten in veel landen.

Traditie ontmoet innovatie

Landbouwtechniek is een spannende toekomstige markt met een hoog innovatie- en ontwikkelingspotentieel. Een sleutelwoord is de digitalisering van landbouwtechnologie, die de gebruikers waardevolle informatie verschaft en hen kan helpen bij het nemen van beslissingen en maatregelen. Automatisering is voor Oostenrijkse landbouwtechnici ook een belangrijk thema voor de toekomstige productie van levensmiddelen en de winning van grondstoffen.

In innovatie op het gebied van zaaigoed en diervoeders wordt ook veel onderzoek gestoken. Diervoederadditieven die de gezondheid van dieren beschermen door mycotoxine in besmet voer te deactiveren, zijn slechts een voorbeeld van opmerkelijke initiatieven om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan op een terrein met een dusdanig lange geschiedenis. geschiedenis.