Inhalt

Overzicht

Standard Content Module
De grootste ophaalbrug ter wereld, een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Verenigde Arabische Emiraten, de bouw van een efficiënt racevliegtuig - dit zijn slechts enkele voorbeelden van Oostenrijkse technische prestaties. Allemaal mogelijk gemaakt door eersteklas opleidingen, het zoeken naar duurzame oplossingen, veelzijdige expertise en goede samenwerking. Dit is wat buitenlandse klanten kunnen verwachten van de werknemers van de 7.700 ingenieursbureaus in Oostenrijk.
listen

Technische diensten voor het dagelijks leven

Engineeringdiensten zijn divers en alomtegenwoordig. Oostenrijkse ingenieursbureaus zijn gespecialiseerd in meer dan 50 verschillende domeinen, zoals:

  • bouwfysica
  • elektrotechniek
  • binnenhuisarchitectuur
  • installatietechniek
  • landbouwtechniek en waterbeheer
  • landschapsplanning en landschapsarchitectuur
  • machinebouw

Ze zorgen allemaal voor een aangenamer en comfortabeler leven. Duurzaam gebruik van hulpbronnen is daarbij een topprioriteit. Of het nu gaat om consultancy, het opstellen van ontwerpen en studies, het uitvoeren van onderzoek of het toezicht op de uitvoering en oplevering van projecten: ingenieurs zijn bij alle stappen betrokken.

Het behoud van een leefbare omgeving, het maken van zuinige en gebruiksgerichte gebouwen, het gebruik van nieuwe technologieën en een samenwerkingscultuur gedurende de hele levenscyclus zijn de belangrijkste oriëntatiepunten voor de sector.

Oostenrijkse engineering voor de hele wereld

In de Rotterdamse haven is een Oostenrijks ingenieursbureau verantwoordelijk voor de bouw van een hefbrug, vanaf het voorontwerp tot de realisatie. Daarbij vormen zowel de bouw van de funderingen en pilaren in het water als de beperkte ruimte een bijzondere uitdaging voor het ontwerp en de uitvoering. De nieuwe brug zal in normaal bedrijf twee doorvaarbare openingen en een kruising voor snelweg- en spoorverkeer bieden. Opgetild wordt de doorvaart van grote containerschepen mogelijk gemaakt.

Ook de Neue Österreichische Tunnelbaumethode (NÖT) / New Austrian Tunnelling Method (NATM) is een internationaal bekende en met succes toegepaste methode. Tot op de dag van vandaag zijn Oostenrijkse onderzoeksteams bezig met het verfijnen van de processen en het verder ontwikkelen van alternatieve methoden.

Een Oostenrijks plannings- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in grote interdisciplinair uitgevoerde projecten op het gebied van olie- en gas-, energie-, water- en vervoersinfrastructuur, is dan weer betrokken bij de trans-Anatolische gaspijpleiding in Turkije, waterkrachtprojecten in Laos en de renovatie van een luchthaven in Turkmenistan.

De ontwikkeling van een volledig gestabiliseerd multisensorplatform voor teledetectie vanuit een licht vliegtuig is eveneens het resultaat van Oostenrijkse engineering. Het hiervoor ontwikkelde stabilisatiesysteem is wereldwijd uniek, verbetert de kwaliteit van de gegevens aanzienlijk en is zeer kosteneffectief.

In Norilsk (Rusland) speelt een Oostenrijkse ontzwavelingsinstallatie voor afvoergassen voor de nikkelfabriek ter plaatse een doorslaggevende rol in de milieubescherming voor de gehele noordpoolcirkel. Het megaproject, dat in totaal uit 25 installaties bestaat, werd onder moeilijke omstandigheden uitgevoerd: bijna ononderbroken vorst, temperaturen tot min 57°C, permafrost, uitsluitend transport via zee en binnenwater en zonder de fabriek stil te leggen.

De toekomst vormgeven

Wie in de toekomst gebouwen bouwt, zal dat onder volledig andere sociaaleconomische en maatschappelijke omstandigheden doen. De klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van gebouwen. Nieuwe materialen en processen bieden kansen om deze uitdagingen aan te gaan.

In de toekomst zal de meerderheid van de mensen in megasteden wonen, die nieuwe eisen zullen stellen aan mobiliteit, energie, afval- en waterbeheer, woning- en utiliteitsbouw en recreatievoorzieningen.

Werk en samenleving zijn in de afgelopen jaren als gevolg van de toenemende digitalisering drastisch veranderd. Het gebruik van speciale software is in vrijwel alle vakgebieden vanzelfsprekend. “Building Information Modeling (BIM)” is een wezenlijk onderdeel van het digitaliseringsproces in de bouwsector en raakt internationaal steeds meer ingeburgerd. Bouwwerkinformatiemodellen zullen in de toekomst van significante invloed zijn op de waardeketen in de bouwsector, hetgeen zal leiden tot organisatorische veranderingen in het bouwproces.