български
Inhalt

Стратегия за провеждане на обществени поръчки в строителния сектоР

Социалната платформа за стратегии weThink.eu организира на 16 декември 2020 онлайн кръгла маса
listen

На 16 декември 2020 социалната платформа weThink.eu организира онлайн конференция за постигане на устойчивост при обществените поръчки в строителния сектор.

Участници на строителния пазар от цяла Европа ще дискутират и ще търсят идеи за подобряване на:

• институционалния капацитет
• социална и финансова устойчивост
• стандартизация и
• дигитализация

в провеждането на обществени поръчки в строителния бранш.

Повече информация ще намерите на следния линк.