български
Inhalt

Donau-Universität Krems: следдипломна програма международни отношения стартира в началото на есента 2021

Donau-Universität Krems разширява своето портфолио
listen
Катедрата по юридически науки и международни отношения към Donau-Universität Krems заема едно от водещите места по предлагане на курсове за следдипломна квалификация. Предлаганите учебни програми са предназначени както за абсолвенти от всички специалности, така и за лица с професионален опит, разработени са по модули и участието в тях може да се съчетае с упражняваната професия. Допълнителна информация ще намерите на следния сайт www.donau-uni.ac.at/intrelations.
our news