български
Inhalt

Пилотна инсталация: Infineon се фокусира върху зеления водород

Компанията за полупроводници Infineon се стреми да произвежда водород с висока чистота от възобновяема енергия в сътрудничество с Linde, производител на промишлени газове.
listen

Изграждането на демонстратора е планирано да започне в началото на следващата година. Използвайки електроенергия, генерирана от устойчиви източници, обектът в Каринтия трябва да може да произвежда 800 кг зелен водород на ден за технологичен газ.

Устойчиво производство чрез H2 от възобновяеми енергийни източници

В условията на нарастващо търсене на микроелектронни решения - Infineon инвестира 1,6 млрд. евро в изграждането на нов високотехнологичен завод за чипове във Вилах -  увеличава се и търсенето на промишлени газове и химикали, необходими за производството. Това включва и водород с висока чистота като технологичен газ, който досега се доставяше с камиони от Германия. Скоро той ще се произвежда на самата производствена площадка. Необходимата електролизна инсталация е на фирмата Linde. Тя произвежда и преработва газа, за да се получи H2 с промишлено качество. Linde също така доставя система за подаване на течен водород, за да се гарантира, че газът е на разположение при поискване, денонощно.

Подкрепена от изследователски партньори от долината

Инсталацията за производство на водород се популяризира от Infineon и Linde като водещ проект, спонсориран от Фонда за климата и енергията, в сътрудничество с VERBUND и партньорите в областта на научните изследвания - HyCentA Research GmbH, Института по енергетика към Университета "Йоханес Кеплер" в Линц и демонстрационния регион WIVA P&G.

Потенциал за втори живот на водорода

Технологията на процеса е нова и уникална за Европа и би трябвало да позволи водородът да се използва два пъти в бъдеще. В рамките на проекта "H2Carinthia Kärnten" провинция Каринтия планира да произвежда и рециклира зелен водород от 2023 г. в сътрудничество с Infineon, Postbus, OMV, Linde Gas и с научната подкрепа на HyCentA Research GmbH.

източник: greentech.at