български
Inhalt

промени при влизане в Австрия от 22.11.21 г. и 6.12.21 г.

listen

Следните промени в предишните разпоредби за влизане в Австрия ще влязат в сила съответно на 22.11.21 г. и 6.12.21 г:

 • Намаляване на срока на валидност на сертификата за ваксинация на 270 дни
  Срокът на валидност на сертификатите за ваксинация ще бъде намален от 360 на 270 дни. Съкращаването на срока на валидност ще влезе в сила на 6 декември 2021 г.
  Ще бъде установен минимален интервал от 14 дни между ваксинацията с една ваксина (напр. Johnson & Johnson) и последващата допълнителна ваксинация. Това изменение ще влезе в сила на 22 ноември 2021 г.
 • Заличаване на "доказателството за наличие на неутрализиращи антитела"
  Досега при влизане в Австрия от България се приемаше доказателство за неутрализиращи антитела (не по-старо от 90 дни). Тази възможност вече е заличена. Все още ще бъде възможно обаче да се предостави сертификат за възстановяване от инфекцията, която е била преодоляна през последните 180 дни - Промяната ще влезе в сила на 22 ноември 2021 г.
 • Промяна при предоставяне на резултати от тестове (PCR тест!)
  Вече ще се признава само PCR тест, който е направен не по-рано от 72 часа.  
  Възможността за предоставяне на антигенни лабораторни тестове и антигенни тестове за самотестване е заличена.

  Изключения за лица пътуващи често (признава се и лабораторен антигенен тест, 24 ч.)
  За лица пътуващи често (поне веднъж месечно) по служебни, семейни или учебни причини се признава резултата от лабораторен антигенен тест или медицински сертификат за извършен такъв. Вече не се признават антигенните тестове за самотестване. Антигенният лабораторен тест не трябва да е направен по-рано от 24 часа.

Вижте и табелата, в която ясно са представени най-важните факти от значение за бизнеса, свързани с правилата за влизане в Австрия.