български
Inhalt

Австрийска държавна награда за рециклиране на текстил

Австрия насърчава и награждава иновативни икономически дейности съобразени с околната среда
listen

Рециклирането на текстилни отпадъци е стимул за изследователския проект на единадесет компании в рамките на клъстера ecoplus Plastics. Проектът, който се изпълнява от ноември 2017 г. под името "TEX2MAT", беше отличен с престижната държавна награда за екологични и енергийни технологии в категорията "Кръгова икономика и ресурсна ефективност" в края на 2021 г., както и с множество други награди преди това.

С разработването на подходящ за МСП процес за рециклиране на смесен текстил с гарантирано качество може да се преодолее предишната бариера - чистото разделяне на материалите. Основата за разделяне на смесени тъкани е технологичен подход, разработен от Университета за природни ресурси и приложни науки за живота във Виена и Виенския технически университет. При този процес памукът и полиестерът се разделят по ензимен път, като последният отново сглобява полимерните вериги до такова ниво, че получените синтетични влакна могат да бъдат изпредени отново. След това новосъздадените материали се разпределят в определени класове по качество и се използват за текстил или за отляти чрез впръскване части. Цикълът "от влакно до влакно" е напълно затворен за първи път.