Inhalt

Нов правилник на Виенския международен арбитражен център (VIAC) 2021

На 1 юли 2021 г. влезе в сила нова версия на Правилника за арбитраж и медиация ("Виенски правила и Виенски правилник за медиация 2021") и изцяло нов Правилник за арбитраж и медиация специално за инвестиционни производства

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

С новия Правилник на VIAC за инвестиционен арбитраж VIAC предлага свой собствен процедурен правилник, който отчита особеностите на инвестиционния арбитраж, включително участието на суверенни страни и въздействието върху обществения интерес и въпросите на обществения ред, като същевременно осигурява икономически ефективно решение. Специално създадена работна група, съставена от представители на Бюрото и Секретариата на VIAC, изготви този нов правилник. Правилата осигуряват достъпна и прогресивна алтернатива за разрешаване на инвестиционни спорове.

Разработването на този нов правилник беше възприето като възможност за адаптиране на съществуващия Виенски правилник за търговски спорове към новите нужди и развитието на пазара, както и за откриване на нова област на дейност, а именно администрирането на арбитражни производства по спорове за наследство със специални правила съгласно новото приложение 6.

Правилникът на VIAC за арбитраж и медиация 2021 и новият Правилник на VIAC за арбитраж и медиация за инвестиционни производства са приложими за всички производства, започнати след 30 юни 2021 г.