Inhalt

LIVING STANDARDS AWARD 2022: ТЪРСЯТ СЕ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ! ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ДО 30.09.2021Г.

Със стандарти към успех: Продукти предназначени за износ, решения и услуги ще бъдат отличени с най-значимата австрийска награда за стандартизация и иновации.

© Austrian Standards
© Austrian Standards
listen

Austrian Standards търси отново иновативни компании и старт-ъпи. За осми път ще бъдат наградени продукти предназначени за износ, решения и услуги.

Иновативни фирми, организации, научно-изследователски институти, старт-ъпи и физически лица могат да кандидатстват за наградата. Възможно е да се внасят предложения и за трети лица.

Кандидатурите трябва да са подходящи за една от следните четири категории:

·       Enabling Solutions

·       Reaching International Markets

·       Developing Future Technology

·       IEEE Standard

Процедурата по кандидатстване изтича на 30 септември 2021 г. Кандидатурите следва да са на английски език.

Международно високо престижно жури ще определи победителите. Наградата Living Standards Award ще бъде връчена на 20 януари 2022г.

Подробна информация за събитието вкл. условията за участие ще намерите на уебсайта на Living Standards Award 2022.