Inhalt

Спасяване на света чрез спестяване на ресурси с квантовия компютър от Alpine Quantum Technologies

Австрийската компания поставя нови стандарти със своя квантов компютър с йонен капан.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Квантовата технология придобива все по-голямо значение в много научни дисциплини. Alpine Quantum Technologies е един от международните пионери в тази област.

Компанията е убедена, че много проблеми могат да бъдат решени с помощта на квантовата технология. Въз основа на това тя е разработила универсално приложим квантов компютър.

Квантовият компютър с йонен капан улавя отделни атоми във вакуум, съхранява ги и ги управлява с лазерни импулси. Така се обработват изключително големи количества данни за много кратко време. А суперкомпютърът се побира в гардероб и консумира точно толкова енергия, колкото един чайник.

Greentech Austria: Alpine Quantum Technologies
video abspielen