български
Inhalt

Австрия разчита на възобновяемите енергийни източници, за да подсигури експортната си икономика

Рязкото покачване на цените на енергията от изкопаеми горива не е от полза за Австрия като страна износител. За да се запази конкурентоспособността, сe въвежда нов инструмент за финансиране на инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

 

listen

За компаниите с дял на износа над 20 %, които инвестират в преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на територията на Австрия, вече е на разположение нова възможност за финансиране.

Exportinvest Green Energy е въведена от Федералното министерство на финансите (BMF) и Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Рамката на отговорността е до три милиарда евро, а в отделни случаи - до 300 милиона евро.

Целевата група на Exportinvest Green Energy са малки, средни и големи предприятия от промишлеността, търговията и сектора на услугите с дял на износа от поне 20%, които инвестират в преобразуване на енергийните си доставки от изкопаеми горива във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в мястото на стопанска дейност на предприятието си в Австрия. Възобновяемите енергийни източници са неизкопаеми енергийни източници като вятърна, слънчева, водна, геотермална енергия или енергия от биомаса. Обемът на инвестицията трябва да бъде най-малко два милиона евро. 

При експортно съотношение над 50 % може да се финансира целият обем на инвестицията; при експортно съотношение над 20 до 50 % това е 70 % от инвестиционната сума. В зависимост от кредитоспособността на износителя е възможно поемането на риск до 70 процента като специален стимул. Финансирането е обвързано със срок на изплащане от максимум 18 години от планираното начало на дейността.
източник: industriemagazin.at