ServiceCenter

ADVANTAGE AUSTRIA София

Servicecenter

Работно време

Понеделник - четвъртък: 8:30 - 17:30
Петък: 8:30 - 15:00

Неприсъствени дни: всички български официални празници и 26 октомври (Национален празник на Австрия).

Нашите услугиУслуги


Търговският отдел на Австрийско посолство в София представлява Стопанска камара на Австрия в България.
Основната задача на бюрото е да съдействаме за постоянното подобряване и разширяване на деловите връзки между Австрия и България. Тази цел трябва да бъде постигната чрез предлагане на консултации и други видове съдействие на австрийски фирми, които се интересуват от бизнес-отношения с България. Освен това се стремим да събуждаме интереса и на други фирми към българския пазар.

Нашите Услуги


 • установяване на бизнес-контакти между австрийски и български фирми
 • съдействие на австрийски фирми при установяването им на българския пазар
 • намиране на български фирми, предлагащи изделия и услуги
 • намиране на потенциални бизнес-партньори от Австрия за български фирми
 • търсене на нови бизнес-възможности
 • организиране на мероприятия, стимулиращи търговията, за експортно ориентирани австрийски фирми
 • участие в панаири и изложби
 • организиране на информационни мероприятия и срещи с цел установяване на контакти в интерес на Австрийския бизнес-кръг в България
 • популяризиране на австрийски фирми и изделия в България

Географски регион

България

Нашият екип в София

Servicecenter Team
 • Филип Купфер
  Търговски съветник

Експертиза

Area of Expertise
Weiterer Text
 • Снежана Атанасова
  Marketing Officer

Маркетингови проучвания
Аграрно и горско стопанство
Храни и напитки
Дървообработваща и хартиена промишленост Опаковъчна и печатна промишленост
Интериор
Здравеопазване и медицинска техника
Мода и текстил
Креативни индустрии
Стоки за широко потребление 
Туризъм, спорт и свободно време
Фармация

 • Petia Galinova
  Marketing Officer

Маркетингови проучвания
Пластмаси
Химия 
Метали и металообработка 
Машини и съоръжения 
Автомобилна промишленост
Електротехника и електроника 
Нови технологии 
Нови материали
Строителство

 • София Круманахер

Финансови въпроси, спонсорство
Консултации (право, данъци, основаване на фирма, инвестиции, персонал)

 • Павлина Христова

Административни въпроси, преводи
 • Стефан Христов

Пътна и транспортна инфраструктура 
Транспорт и логистика

 • Росалина Йоргова
  Position

Експертиза

Енергетика и инфраструктура
Weiterer Text
 • Даниела Димова
  Маркетинг

Експертиза

Австрийски Бизнес Кръг (организационни въпроси)
IT
Сигурност
Образование
Енергетика и природни ресурси 
Транспорт и логистика 
Технологии за околната среда 
Възобновяеми енергийни източници
Weiterer Text