Inhalt

Salzburg Europe Summit 2021: Europa en vrede - de Comeback van Europa, 26 t/m 28 September 2021 in Salzburg, oostenrijk

Na anderhalf jaar pandemie en de ernstige gevolgen daarvan voor de landen van Europa is het dringend noodzakelijk de juiste stappen te zetten voor een comeback, een wederopbouw en deels ook een nieuwe start van Europa. Dit is waar de conferentie dit jaar over gaat.

© Institut der Regionen Europas
© Institut der Regionen Europas
listen

Al vele jaren zet het Instituut van de Regio's van Europa (IRE) zich met succes in voor de versterking van regio's en gemeenten in heel Europa.

De Europa-Top van Salzburg vindt dit jaar voor de 17e keer plaats.

Ook dit jaar zullen belangrijke vragen worden gesteld en besproken:

  • Zitten de EU en de Westelijke Balkan in een impasse?
  • Hoe heeft de crisis de democratie en de vrijheid beïnvloed?
  • Slaagt het herstel van de Europese economie?
  • Kunnen we "vrede met de natuur" sluiten met de Green Deal?
  • Zal de uittocht uit het platteland gevolgd worden door juist een uittocht uit de steden?
  • Zijn mobiliteit en toerisme wel mogelijk in een Europa met grenzen?

Hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de wetenschap, de politiek, de diplomatie en het bedrijfsleven zullen deze kwesties tijdens zes dialoogbijeenkomsten bespreken. De conferentie zal trachten bij te dragen tot de ontwikkeling van oplossingen.

Het evenement zal geheel voldoen aan de huidige gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

De conferentietalen zijn: Duits, Engels, Kroatisch, Bosnisch, Servisch, Montenegrijns en Russisch.

Meer informatie over de conferentie, waaronder het programma en formulieren voor registratie en hotelreservering, is te vinden op de website van de Salzburg Europe Summit 2021.