български
Inhalt

Австрия форсира климатичния преход

В проектозакон от около 200 страници се предвижда до 2030г. електроенергията в Австрия да бъде 100 % от възобновяеми енергийни източници. Акцентът е върху енергийни общности и субсидии, например за водород.
listen

Предвижда се инвестиционната сума да възлиза общо на един милиард евро субсидии на година до 2030г. Тези субсидии следва да се дават например на енергийни общности, които юридически да гарантират възможността на гражданите да произвеждат сами и да захранват мрежата с екоенергия – например чрез фотоволтаична инсталация на покрива си.

500 милиона евро са предвидени за инсталации за водород и електролиза – например при производството на стомана. При новото допълнение в проектозакона се предлага инсталациите за електролиза да бъдат изключени изцяло от мрежовите тарифи минимум за 15 години. Производството на водород трябва да е базирано на възобновяема енергия.

До 2050г. ЕС се стреми да постигне климатична неутралност, а Австрия иска да постигне това още преди 2040г.