български
Inhalt

Австрия през 2020 е водеща в еС при производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници - от 2030 страната планира да използва само възобновяема енергия

Австрия се стреми да бъде климатично неутрална до 2040 г. 
listen

В Австрия през 2020г. 79% от производството на електроенергия идва от възобновяеми енергийни източници. Това прави страната водеща в Европейския съюз.

Като цяло в Европа за първи път през 2020 г. се генерира повече електроенергия от възобновяеми източници, отколкото от изкопаеми горива (въглища и газ), както се вижда от графиката на EMBER (източник: EMBER и Agora Energiewende).

Основното изискване за постигане на високите климатични цели на ЕС е масовото разширяване на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Със своя опит австрийските фирми имат много какво да предложат в тази област. Не се колебайте да се свържете с нас за информация и съдействие за осъществяване на точните контакти!

Законопроект, приет от долната камара на парламента, предвижда допълнително финансиране за възобновяеми енергийни източници, с цел да гарантира, че цялото потребление на електроенергия в Австрия ще бъде покрито от възобновяеми енергийни източници до 2030 г., а до 2040 г. държавата ще стане климатично неутрална.
Законът за разширяване на възобновяемите източници и придружаващите го подзаконови разпоредби предвиждат 1 млрд. евро годишно държавно финансиране за прехода към зелена енергия в Австрия.
Очакват се и допълнителни 30 млрд. евро инвестиции от частния сектор.
Отделно още 500 млн. евро държавни средства трябва да бъдат инвестирани във водород и беземисионни газове с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността.
Регламентирано е и правното основание за създаване на местни енергийни общности при домакинствата и малките предприятия.
Австрийското правителство също планира да инвестира 17 млн. евро, започвайки от 2022 г., за да обучи безработни за около 1000 зелени работни места в опит да се справи с недостига на квалифицирана работна ръка в тази област.