Inhalt

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE - LET'S MAKE AI WORK FOR YOUR BUSINESS: ВИРТУАЛНА B2B КОНФЕРЕНЦИЯ, 25. ДО 28. МАЙ 2021Г.

Под това мото конференцията AAIC 2021 ще представи реални приложения на AI в предприятия и предлага възможност за контакти с международни участници.

© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
© WKÖ/ADVANTAGE AUSTRIA
listen

От няколко години изкуственият интелект (ИИ) е реалност за редица предприятия от различни браншове. Все още съществува неяснота по въпроса за технологиите и конкретните случаи на приложение, които стоят зад това твърде общо понятие.

ИИ е съвкупност от инструменти, които се предоставят на предприятието. Но за да се използват тези инструменти целенасочено и да носят печалба, за да бъдат внедрени ефективно в съществуващи процеси и структури, именно за това понякога на компаниите им липсва опит, а на доставчиците нужните познания за управление на домейни.

Конференцията Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC) поставя обмяната на опит между програмистите на ИИ-решения и техните потребители като акцент и разглежда реални случаи на приложение в реални предприятия. Така AAIC е отправна точка за собствени ИИ-стратегии, източник на вдъхновение за нови бизнес идеи, възможност за коопериране и представлява борса за нови насоки и проекти свързани с изкуствения интелект.

Конференцията предлага:

·       доклади на международни експерти

·       дискусии със специалисти от различни браншове

·       повече от 1.000 участници от повече от 70 нации

·       предварително уговорени виртуални B2B срещи между всички участници

·       семинари за задълбочено разглеждане на темата.

Конференцията Applied Artificial Intelligence Conference 2021 се организира от ADVANTAGE AUSTRIA и AI Austria със съдействието на go-international (съвместна инициатива на австрийското министерство на дигитализацията и икономиката и Стопанска камара Австрия) и Enterprise Europe Network.

Работният език на конференцията е английски.

Регистрацията и участието са безплатни. Подробна информация за форума включително регистрация и програма предлага уебсайта на конференцията.