Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Österrike har en hel del att erbjuda inom områdena aerospace och säkerhet. Till exempel bidrog Österrike med teknik och expertis till ett värde av 43 miljoner euro till forskningen kring kometen Chury. Säkerhetsteknik från Österrike är världsledande och landet har över 200 företag som är specialiserade inom luftfartssektorn. 
listen

Branschen aerospace & säkerhet omfattar flyg-, rymd-, försvars- och säkerhetssektorerna. Majoriteten av företagen inom flyg- och rymdindustrin är leverantörer och endast ett fåtal utgörs av stora OEM-företag. Dessa företags exportandel är dock mycket hög.

Luftfartsbranschen har en stor strategisk betydelse. Den förbinder städer och kontinenter och är motorn i den globala ekonomin, dessutom kännetecknas den av en hög forskningsintensitet. Branschen är inte särskilt konjunkturkänslig och bidrar därför i hög grad till att generera mervärde och arbetstillfällen. 

I Österrike ryms hela spektrumet av rymdteknik: allt från komponenter för satelliter och rymdfarkoster till markutrustning och specialiserade mätinstrument. Till exempel deltog Institute for Space Research (IMF) i Graz kring utvecklingen av fem instrument för rymdsonden "Rosetta".

Branschen bemöter den ökande frekvensen av naturkatastrofer i världen med ny teknik, nya metoder och produkter som ska göra det lättare att förutse, mildra och hantera framtida katastrofer.

Mot bakgrund av ökande geopolitiska konflikter, internationell terrorism, kriminalitet och it-risker anses säkerhetsindustrin vara en tillväxtmarknad. Den största tillväxten finns inom områdena inre säkerhet, säkerhetstjänster, objekt- och personskydd samt inom nätverks- och dataskydd.

De fyra områdena luftfart, rymdfart, säkerhet och försvarsindustrin har många gemensamma nämnare, men de olika företagens specialistkompetenser skiljer sig åt. Här finns både producenter och tjänsteleverantörer

  • av material, motorer och drivteknik för flygplan, interiörer och instrument som används vid flygtrafikledning.
  • av satelliter, t.ex. kommunikations- och kontrollutrustning
  • inom området för personligt skydd, skydd av objekt och övervakning, skyddskläder, specialfordon, utrustning för brandkår och polis, byggnadsteknik och elektroniska övervakningssystem samt katastrofskydd.


En lång luftfartstradition och ett stort know-how
Den österrikiska luftfartsindustrin kan se tillbaka på en historia som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Redan 1909 utvecklade den österrikiske uppfinnaren Igo Etrich den så kallade Etrich-duvan, ett monovingeflygplan som blev det första massproducerade militärflygplanet i Österrike och Tyskland. I dag sysselsätter österrikiska företag inom luftfartssektorn cirka 9 200 personer och omsätter cirka 2,2 miljarder euro per år. En majoritet (75 %) av företagen utgörs av små och medelstora företag, men det finns också ett tjugotal företag som har en årsomsättning på över 10 miljoner euro.

High-tech till försvaret
Den österrikiska försvarsindustrin är en högteknologisk bransch med stor framtidspotential. Ett stort antal företag tillverkar så kallade Dual Use-produkter som kan användas både inom det civila och inom det militära. Den österrikiska säkerhets- och försvarsindustrin har en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder euro.

Säkerhetslösningar för en global marknad
Produkter från österrikiska företag inom säkerhetssektorn används över hela världen. Det handlar om högkvalitativa skyddskläder, specialfordon, utrustning för brandkår och polis, byggnadsteknik, brandlarmsystem och elektroniska säkerhetssystem. Österrikiska företag besitter även stor expertis kring it-säkerhet.

Forskning
Den forskningsintensiva luftfartssektorn investerar i genomsnitt 11 % av omsättningen i forskning, teknologi och innovation. Denna höga forskningskvot gör den civila luftfarten till en av de mest forskningsintensiva branscherna i världen, snäppet efter läkemedelsindustrin.

Dessa forskningsinvesteringar kännetecknas av mycket hög effektivitet. Försäljningen av produkter som utvecklats under de senaste fem åren står för cirka 45 % av ett företags totala försäljning. I enlighet med mottot: "ännu tystare, ännu mer bränsleeffektiv, ännu lättare, ännu bekvämare” så finns det finns det i nuläget en stor efterfrågan på nya, innovativa produkter. Detta gör luftfartsbranschen till en av de mest tongivande innovatörerna" inom industrisektorn.

listen

Senast uppdaterad: : 01. June 2021