Inhalt

Översikt

Standard Content Module
 Det österrikiska publiceringslandskapet kännetecknas av ett stort antal mindre och specialiserade förlag. 81 % av dessa har färre än tio anställda. Även marknadsföringsbranschen kännetecknas främst av små och medelstora företag: 70 % av reklambyråerna i Österrike är enskilda firmor, som ändå är konkurrenskraftiga i en europeisk jämförelse.
listen

Medielandskap
Medielandskapet i Österrike består av TV, radio och tryckta medier, där TV har störst betydelse. Förutom de många lokala kanalerna, som huvudsakligen ägnar sig åt regionala ämnen, finns det några rikstäckande kanaler.

Till skillnad från TV sänds radio i Österrike fortfarande uteslutande i analog form. Förutom några få nationella kanaler finns det många lokala kanaler. Det finns en genre för nästan alla smaker. Österrike har också ett stort utbud av tryckta medier.

Reklam
Tryckta medier har stor betydelse för reklam i Österrike - antalet annonser som visas i tidningar och magasin är högre än i många andra länder. Men även onlinemediernas betydelse för den österrikiska marknadsföringen ökar. Österrikiska reklambyråer arbetar framgångsrikt över hela världen, även om de inte syns utåt.

Bokförlag
Österrikes publiceringslandskap har några speciella aspekter, t.ex. en särskild kompetens inom barnlitteratur samt specialutgåvor såsom konstböcker. Liksom den tyska marknaden drar den österrikiska bokhandeln nytta av det traditionella instrumentet ”Buchpreisbindung”, dvs. fasta bokpriser. Därför finns exempelvis ingen bokrea som i Sverige.

Däremot är Österrikes inre media- och reklammarknad väldigt liten. För att överleva måste österrikiska företag vara kreativa och flexibla - egenskaper som deras kunder drar nytta av.

Trender & Tradition
De företag som är aktiva inom publicering, media och reklam sätter trender för hela landet och tematiserar framtidens utmaningar. Inom alla tre områden kan man se en tydlig tendens mot digitalisering och företagen arbetar med olika koncept för att hantera utvecklingen. För tidningar och magasin betyder det till exempel att innehållet anpassas till bärbara enheter.

Inom förlagsbranschen märks en ökande integration av verksamheter. Efterfrågan på digitala erbjudanden ökar, men de ersätter inte den trycka texten: Österrike är fortfarande tidningsläsarnas land.

Ändå lägger annonsörer mycket energi på digital reklam. Reklam är en föregångare och en länk till digitaliseringen. Reklamen strävar efter att hitta rätt (bild-)språk för användare av olika mediekanaler.

„Digi 4 school“
Sedan 2013 verkar en styrgrupp för österrikiska skolboksförlag för att utveckla ramverket för digitalt innehåll i klassrummet. Bok- och mediebranschen ser lösningen i en ”mediamix”: Den klassiska läroboken kombineras med digitalt lärandeinnehåll. 

listen

Senast uppdaterad: : 02. June 2021