Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Global marknadsledare inom blodprovsrör? En projektutvecklare som är aktiv i 78 länder? En internationellt framgångsrik leverantör av intern transportlogistik för sjukhus? En marknadsledare inom Digitales Diabetes Management? Österrikiska företag inom sjukvård och hälsa har mycket att erbjuda sina internationella kunder.

listen

Branschen omfattar tillverkare av specialdimensionerade byggnadsinstallationer samt hygien-, transport- och kommunikationssystem anpassade till hälso- och medicinbranschens krav samt tjänsteleverantörer och konsulter som tillhandahåller kunskap och lösningar för verksamheter inom vården.

7 nyckelområden
Den österrikiska hälso- och sjukvårdssektorn består av sju områden som är uppdelade efter samma struktur som finns på ett sjukhus:

 • undersökning och behandling (ambulans, öppen vårdmottagning, akutmottagning, traumarum, endoskopi, operationssal, förlossning etc.)
 • sjukvård (sängavdelningar)
 • förvaltning (ledning, företagsadministration, personalresurser, teknik, it, fackliga representanter etc.)
 • kompletterande socialtjänster (entré, socialtjänst, sjukhuskapell, kafeteria)
 • leverans och bortskaffande (verkstäder, lager, kök, vårdstationer, apotek, centralsterilisering, operationssal)
 • forskning och undervisning (föreläsningssal, klassrum)
 • övriga områden (t.ex. ambulansstation, externa företag, förskola)

Överlappningar finns främst inom områdena medicinteknik och laboratoriediagnostik (samma tjänsteleverantörer, producenter, leverantörer och försäljningsföretag). Många leverantörer kommer från andra högteknologiska industrier (t.ex. fordons-, flyg-, optoelektronik-, extruderings- och formsprutningsteknik, verktygstillverkning).

Kompetenser
De österrikiska leverantörerna är duktiga på helhetslösningar: från planering till konstruktion samt personalutbildning och pågående verksamhet. De har ofta lång erfarenhet av att samarbeta med internationella partners.

Dessutom erbjuder österrikiska producenter och tjänsteleverantörer olika typer av högspecialiserade produkter av mycket hög kvalitet.

 • programvarulösningar, t.ex. för onkologisk behandling och automatisk diagnosstöd
 • diagnostiska snabbtester
 • blodglukosmätare
 • innovativ diagnostik
 • innovativa hygienlösningar
 • innovativ tränings- och rehabiliteringsutrustning
 • plastdelar för medicinska och diagnostiska tillämpningar

Referensprojekt utomlands
En integrerad akut- och rehabiliteringsklinik byggs på ön Hainan i södra Kina. I detta projekt deltar en österrikisk utvecklare som genom ett Joint Venture som kommer att övervaka anläggningen under hela livscykeln. Uppdraget omfattar planering, leverans av medicinsk teknik och it samt övergripande operativ ledning.

Ett privat rehabiliteringscenter öppnades vid Canadian Specialist Hospital i Deira år 2016 - resultatet av ett samarbete mellan sjukhuset och en österrikisk projektutvecklare som har varit en ledande leverantör av rehabiliteringstjänster i 25 år.

Healthcare-IT
Digitaliseringen medför stora möjligheter och förändringar även för sjukvårdssystemet. Österrikiska start-ups har visat sig vara vassa inom främst Healthcare-IT. Ett exempel: En start-up inom MedTec i Wien har utvecklat en bildanalys som kan användas för att undersöka hudsjukdomar med hjälp av en smartphonekamera och en databas.

 

Hållbarhet
Många österrikiska företag inom medicinteknik utvecklar och tillverkar hållbara produkter. Bland annat arbetar man med miljövänliga bortskaffningssystem för medicinska vätskor, med produkter som kan användas flera gånger samt för en medveten användning av plast. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021