Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Med hjälp av återvinningssystemet ARA och en termisk återvinning av avfall har man i Österrike sedan länge hanterat naturresurser på ett hållbart sätt. Österrike är också hem för världsledande företag inom mätteknik för vattenkvalitet. Miljöteknik har en lång tradition i detta land som är så rikt på naturresurser och orörd natur. Även ekonomiskt betraktat har miljöteknik en hög status. Ett jobb inom miljöteknik skapar ofta ytterligare två jobb inom den traditionella industrin.
listen

Miljöteknik finns inbyggd i nästan alla privata hushåll, kommunala anläggningar, offentliga byggnader och produktionsanläggningar. Mycket ofta är den osynlig, allt oftare tas den för givet och ibland märks den bara när den inte finns (längre). Majoriteten av österrikiska företag i sektorn är små och medelstora företag och med sin koncentrerade expertis inom miljöteknik hjälper de kunder över hela världen - deras exportandelar är över 80 %. 

Energi- och miljöteknik handlar om att säkra resurser och om klimat och miljövänliga lösningar. I Österrike finns en unik koncentration av innovation, teknik och marknadsledare inom förnybar energi och miljöteknik. Redan tidigt på 1970-talet började man i Österrike förstå att miljöskydd är en viktig faktor för att upprätthålla livskvaliteten på social och politisk nivå. Det är därför kunder från hela världen hittar tekniskt sofistikerade lösningar för till exempel framtidsfrågor i Österrike 

  • Avfallshantering, återvinning, termiskt utnyttjande, bearbetning av biogena rester
  • Kontroll och mätning av luftföroreningar
  • Vattenförsörjning, vattenbehandling, rening av dricksvatten

Branschen är innovativ och exportinriktad och företagen försöker alltid hitta de mest praktiska lösningarna. Hållbar förvaltning och fokus på att hålla material i omlopp är särskilt viktigt. 

Miljöteknik – en viktig ekonomisk faktor

Den österrikiska miljöteknikindustrin består till stor del av små och medelstora företag och befinner sig i en snabb teknisk utveckling. Denna dynamik drivs också av riktade rättsliga åtgärder.  

Miljöinnovationer har en direkt positiv effekt på ekonomin, något som de österrikiska specialisterna, och i slutändan, även kunderna har nytta av. Särskilt nya framsteg på återvinningsområdet kan ha stor betydelse för hela branscher. I Österrike finns en hög återvinningsgrad av glas, papper, metaller och biogena material. Återvinningsgraden för kommunalt avfall är cirka 60%. Österrikiska företag har kunskapen om vilken teknik och vilka logistiska och organisatoriska processer och tjänster som behövs.

Framtidens teknik bygger på tradition

I över 100 år har österrikiska företag haft fingret på pulsen och utvecklat innovativa gröna tekniker. Kaplan-turbinen, utvecklad 1913 av den österrikiska ingenjören Viktor Kaplan, är fortfarande den drivande tekniken inom vattenkraftområdet idag. Solvärme startade sitt triumftåg över världen i Österrike och återvinningstekniker och system från Österrike används över hela världen. 

Fram till millennieskiftet fokuserade utvecklingen från österrikiska företag på vattenskydd, luftföroreningskontroll och avfallshantering. Idag är beprövade tekniker inom dessa områden efterfrågade över hela världen. Aktuella ämnen som österrikiska företag arbetar med idag är optimering av återvinningsprocesser och cirkulär ekonomi, innovativa metoder för vattenbehandling och biologisk vattenrening.

Kunskapsstyrd teknik för miljön

Utbildning spelar en viktig roll inom miljöteknik, eftersom tekniken behöver specialister från flera områden. Ett exempel på Österrikes engagemang för nästa generation experter är utbildningen för yrkesverksamma inom bioresurser vid TU Graz. Detta tekniska universitet arbetar med 13 vetenskapliga samarbetspartners och affärspartners från fem olika länder, inklusive Green Tech Cluster Steiermark,och erbjuder två nya magisterkurser inom området bioresurser. Det europeiska nätverket för hållbar energiinnovation (ESEIA) stödjer utvecklingen av de nya industriella yrkesprofilerna ”Biorefinery Engineers” och ”Bioressource Value Chain Managers”.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021