Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Stora och inte sällan unika flaggskeppsprojekt har givit österrikisk arkitektur ett gott rykte utomlands. Internationella kunder vet att de kan förlita sig på österrikisk sakkunskap. Österrikiska arkitekter arbetar t.ex. gärna med material på nya sätt, såsom böjt glas för att få fram unika fasader och trä som byggmaterial. Träbyggnation har en lång tradition i Österrike och med tiden har man byggt upp oöverträffad expertis på området, även internationellt sett. Det är därför föga förvånande att världens högsta trähus har ritats av en österrikisk arkitektbyrå och uppförts av österrikiska träspecialister i Wien.

listen

Bred palett av tjänster
I Österrike finns det omkring 5 000 arkitekter som konsulterar, ritar, planerar och övervakar genomförandet av olika byggprojekt. Arkitektbyråerna erbjuder en bred palett av tjänster; allt från byggnadskonstruktion och invändig design till stadsplanering och regional planering. Från nybyggnationer till renoveringar, återuppbyggnader och underhåll av redan existerande byggnader. Österrikiska arkitektfirmor erbjuder sin expertis till kunder världen över.

En bidragande faktor till den höga kvaliteten på arbetet är den specialiserade och djuplodande arkitektutbildningen i Österrike.

Österrikiska arkitekter är dessutom bra på att samarbeta med experter inom andra områden som t.ex. hållbarhet, medveten användning av material och säkerhetshantering.

Många av Österrikes arkitektkontor har en lång och traditionsrik historia med projekt över hela världen, men det är framför allt de små kontoren och deras specialprojekt som har fått uppmärksamhet. Till exempel så har både Europeiska centralbankens byggnad i Frankfurt, Musée des confluences i Lyon, Frankrike och Dalian International Conference Center i Kina ritats av österrikiska arkitektkontor.

Världsmästare på träbyggnationer
Österrike är världsledande inom träbyggnation. År 2015 presenterades höghuset "HoHo Wien" för medierna. Det 24 våningar höga huset av trä är världens högsta byggnad i sitt slag där andelen trä i byggnaden utgörs av imponerande 74 procent.

Hållbarhet i fokus
Det finns även en internationell efterfrågan på österrikisk passivhusteknologi. Vart femte dokumenterade passivhus finns i Österrike.

De senaste årtiondena har det hänt mycket inom hållbart byggande. Bland annat har de rättsliga kraven ändrats och de tekniska möjligheterna har ökat. Idag bygger man så kallade plusenergihus, d.v.s. byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. Österrikiska arkitektkontor har hela tiden varit öppna för och dragit nytta av materialforskningen, något som t.ex. har möjliggjort fasader som kan generera energi.

Experter från Österrike
De österrikiska arkitektutbildningarna håller hög kvalitet. I Österrike kan man studera arkitektur vid följande lärosäten:

Senast uppdaterad: : 01. June 2021