Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Det finns många smarta stadsplaneringsprojekt i Österrike. Särskilt huvudstaden Wien är känd för den höga livskvaliteten. Den österrikiska kompetensen inom Urban Technologies omfattar exempelvis mobilitetslösningar, energi- och miljöteknik och stadsutvecklingskoncept för framtiden. Produkter och tjänster från österrikiska företag gör städer runt om i världen säkrare, mer effektiva och mer hållbara samt bidrar till invånarnas livskvalitet. I Österrike kallar vi det för ”lebenswerte Städte” – städer man gärna vill bo i.

listen

Aktörerna inom urban teknik kommer från olika sektorer: stadsplanering, trafik & mobilitet, säkerhet, miljö & energi samt informations- & kommunikationsteknik (IKT). Experter inom dessa områden samarbetar tvärvetenskapligt för att förbättra livet i städerna.

Erbjudandena täcker många områden:

Smart mobilitet

 • Innovativa lösningar för passagerare och varutransport
 • Transportinfrastruktur
 • Intelligenta transportsystem
 • Fordonsteknik


Smart energi- och miljöteknik

 • Hållbar energiproduktion
 • Energieffektiva byggnader
 • Energinät och -lagring
 • Urban energiförsörjning
 • Hantering av avfall och avloppsvatten


Smart informations- och kommunikationsteknik (IKT)

 • Innovativ kommunikationsinfrastruktur
 • IKT för energi och mobilitet
 • E-förvaltning och e-hälsa

 
Säkerhet

 • Skydd av kritisk infrastruktur och försörjning
 • Kris- och katastrofhantering
 • Cybersecurity
 • Migration och integration

 
Smart City-stadsutvecklingskoncept

Städer i rörelse

Oavsett om det handlar om vägtullar, parkeringsplatser eller elektronisk fordonsregistrering: Ett österrikiskt företag täcker hela kedjan med helhetslösningar, från komponenter till design och systemkonstruktion till drift.

En internationellt framgångsrik trafikteknikgrupp från Österrike är världsledande inom trafikljussystem och LED-signaleringsteknik. Dess produkter, system och tjänster för trafiksäkerhet och intelligent trafikhantering används i över 60 länder.

Världens längsta kabinbana och effektiv kollektivtrafik för Venedig: Kabelbilsteknik och lokala transportsystem från Österrike sätter människor i rörelse över hela världen. Las Vegas, Singapore, Toronto, Mexico City, Venezuela, Azerbajdzjan - bara sex exempel på platser där det finns linbanor från den österrikiska leverantören.

Informationssystem

Sedan 1947 har en internationell koncern med säte i Wien levererat kommunikations- och informationssystem för högsäkerhetsapplikationer inom olika områden: civil och militär flygtrafik, allmän säkerhet samt järnvägs- och sjösystem. Kunder i drygt 110 länder förlitar sig på kunskap och lösningar från Österrike. Med en marknadsandel på 30 % är leverantören till och med världsledande inom röstkommunikationssystem för flygkontroll. 

En annan ledande europeisk leverantör av intelligenta produkter för nätverksinfrastruktur och lösningar för byggnadsautomation har också sin bas i Österrike. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer router- och gateway-lösningar, I/O-controller, ljusstyrning och grafiska användargränssnitt och levererar till kunder i cirka 80 länder. 

listen

Senast uppdaterad: : 01. June 2021