Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Österrikiska företag uppfinner processer för att effektivt producera biodiesel från olika råvaror, t. ex. vegetabiliska oljor, gammal matolja och animaliska fetter. De planerar, bygger och driver stora solcellssystem för varmvattenberedning, rumsuppvärmning, processvärme och även kylning. Dessutom producerar de flytande solcellssystem. Den österrikiska uppfinningsandan i energifrågor har en lång tradition: Värmepumpen, en av de mest effektiva och avancerade metoderna för uppvärmning och kylning, utvecklades i Österrike för 150 år sedan. Teknikledaren inom detta område kommer även idag från Österrike och producerar drygt 8 000 värmepumpar per år.

listen

Österrike har stor erfarenhet av förnybar energi, dvs. hållbart tillgängliga energiresurser. På forskningslaboratorier och utvecklingscentrum som drivs av österrikiska företag utvecklar man internationellt efterfrågad teknik som är känd för sin effektivitet och kvalitet. Uppfinning och optimering av maskiner och system för vattenkraft har alltid varit en österrikisk domän som efterfrågas över hela världen. En annan källa till förnybar energi är den energiska potentialen hos biomassa från förnybara råvaror.

Österrike spelar en viktig roll i utvecklingen av förnybar energiteknik och täcker många områden inom branschen, till exempel:

  • Vattenkraft: industrianläggningar, turbiner, consulting och engineering
  • Biomassa: biogas, trä, träflis, pellets, energianläggningar, pannstillverkare, transportbandsteknik
  • Solvärme och solceller: moduler, rådgivning och planering
  • Vindkraft: turbintillverkning, energianläggningar, consulting, drift av vindkraftparker
  • Värmepumpar

Mer än en tredjedel av Österrikes solcellsmoduler exporteras. När det gäller biomassapannor och termiska solfångare ligger exportandelen väl över 70 %.

Relevanta nischföretag
Österrikiska företag inom förnybar energi är ofta världsledande inom sin nisch. Många små och medelstora företag arbetar också med planering och rådgivning. Tillverkarna i branschen erbjuder skräddarsydda lösningar med hög service. Här är några exempel:

Ett österrikiskt företag med ursprung inom glasproduktion har idag riktat in sig på solceller för byggsektorn.

En österrikisk producent har levererat två Francis-turbiner och generatorer för utbyggnaden av vattenkraftverket vid Mica Dam i Kanada.

I Österrike finns även en pionjär inom utvecklingen av energi- och kostnadsbesparande batteriladdningsteknik.

Europas ledande leverantör inom uppvärmning av biomassa har österrikiska rötter.

Världens första, lättanvända allt-i-ett solcellssystem med en ovanlig design kommer från Österrike.

Utbildning inom förnybar energi
I det österrikiska utbildningssystemet finns ett såkallat dualt system: Eleven går en yrkesskola och samlar samtidigt praktisk erfarenhet som lärling i ett företag. Denna kombination garanterar att det kommer att finnas kvalificerad arbetskraft i framtiden som kan kombinera teori och praktik. Tvärvetenskapliga utbildningar vid högskolor och tekniska universitet främjar talanger så att kunder kan fortsätta att förlita sig på österrikisk expertis inom förnybar energi i framtiden.

De österrikiska företagen inom sektorn bidrar till att klimatmålen uppnås. De tar sitt miljöansvar på stort allvar genom att arbeta hållbart och medvetet. Förnybar energiproduktion är mestadels fragmenterad och decentraliserad och därför mer stabil vid olika störningar. Utmaningen med naturresurser är nämligen fluktuationer i tillgänglighet. Det är därför österrikiska företag utvecklar nya lösningar för lagring av elektrisk energi, just för att göra försörjningen trygg och stabil. På detta sätt bidrar de till en positiv utveckling inom energisektorn. 

Senast uppdaterad: : 01. June 2021