Inhalt
industry page

Företag fokuserar på att förbättra livskvaliteten i städerna –framförallt inom områdena transport, miljö och energi, informationsteknik, säkerhet och stadsplanering. Inom ramen för konceptet ”smart city” tar man upp frågor som trafikproblem och en åldrande befolkning. Smart Energy syftar till att optimera energiförbrukningen. Inom informationsteknik spelar t.ex. sensorer och fiberoptiska kablar en viktig roll. Urbana teknologier från Österrike – Surprisingly Ingenious

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 157, Fresh View, Smart Cities, en | de