Inhalt
industry page

Företag fokuserar på att förbättra livskvaliteten i städerna –framförallt inom områdena transport, miljö och energi, informationsteknik, säkerhet och stadsplanering. Inom ramen för konceptet ”smart city” tar man upp frågor som trafikproblem och en åldrande befolkning. Smart Energy syftar till att optimera energiförbrukningen. Inom informationsteknik spelar t.ex. sensorer och fiberoptiska kablar en viktig roll. Urbana teknologier från Österrike – Surprisingly Ingenious

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

  • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

    JOANNEUM RESEARCH utvecklar lösningar och teknologier för näringsliv och industri inom ett brett spektrum av sektorer och bedriver spetsforskning på internationell nivå.

  • LEITNER GmbH

    LEITNER som är ett av världens ledande företag inom utveckling och konstruktion av linbanor fortsätter att övertyga kunder världen över med sitt framgångsrecept.

  • PORR Bau GmbH

    Med ca 20 000 anställda och en produktionsomfattning på cirka 5,6 miljarder EUR (per den 31 december 2018) är PNC ett av de största österrikiska byggföretagen och en av de ledande leverantörerna i Europa. PNC erbjuder alla tjänster ...

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 157, Fresh View, Smart Cities, en | de