Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Österrikiska IKT-leverantörer ligger i framkant med sina produkter och lösningar. Utbudet sträcker sig från fabriksautomatisering till apputveckling. Visste du att din smartphone (troligen) innehåller österrikisk kompetens? Halvledarplattor, NFC-komponenter och sensorer tillverkas nämligen i Österrike. Dessutom är många passersystem för allmänna utrymmen „made in Austria”, till exempel för skidliftar, idrottsarenor och flygplatser.

listen

Många stora internationella företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) har valt Österrike som bas, men även inhemska österrikiska företag har nått toppositioner på världsmarknaden. Den offentliga sektorn stödjer forskning inom dessa områden med finansieringsprogram och ett gynnande skattesystem. Cirka 290 000 högkvalificerade personer arbetar inom den österrikiska IKT-sektorn.

Forskning & finansiering
Framgången för IKT-industrin bygger på forskning och utveckling. Det österrikiska sällskapet för forskningsstöd (FFG) listar Österrike idag bland Europas tre bästa etableringsplatser när det gäller forskning inom IKT. Exempelvis uppgår FoU-kvoten avseende chipproduktion till 15-20 %. Österrikes IKT-företag presterar även bra i olika EU-ramprogram.

Företagens utveckling stöds dessutom av offentliga finansieringsprogram, såsom paraplyprogrammet “Framtidens IKT” („IKT der Zukunft”). Mycket utveckling sker också i kompetenscentrum där företag och akademiska institutioner samarbetar.

IKT-företag i alla storlekar
Omkring tre utav fyra österrikiska IKT-företag har färre än tio anställda. Däremot har landets största IT-leverantör 100 kontor i över 30 länder. I över 45 år har just detta företag erbjudit IT-tjänster inom datacenter, integrerade applikationer, outsourcing av affärsprocesser, bank- och försäkringslösningar, IT-rådgivning och branschlösningar för kunder hemma och utomlands .

Det finns också en ledande systemleverantör av automatiserade och nyckelfärdiga logistiklösningar i Österrike. Företaget har implementerat egna logistiklösningar över hela världen sedan 1969 - från enstaka transportband till komplexa logistikcentrum.

Smart och säkert
Den österrikiska IKT-industrin ägnar särskild uppmärksamhet åt smarta, framtidssäkra lösningar. Exempel på detta är “Smart City Wien” och mobilitetsprojekt utförda av österrikiska företag.

Världens marknadsledare för radiofrekvensidentifiering (RFID) och NFC-teknik (Near Field Communication) kommer från Österrike. Företaget fokuserar bland annat på “Smart City”-lösningar och trafikoptimering. Innovativa halvledarkomponenter och tillhörande kontaktlösa in- och utgångssystem ska göra kollektivtrafiken bekvämare och på så sätt bidra till ökad “Green Mobility”.

Säkerhet i alla dess former spelar också en viktig roll inom IKT-industrin. Särskilt det urbana livet medför en mängd utmaningar. Oavsett om det handlar om trafiksystem, CO2-utsläpp, personlig trygghet, datasäkerhet eller den allmänna försörjningen: Innovativa IKT-lösningar i form av produkter och tjänster efterfrågas inom alla områden.

Senast uppdaterad: : 02. June 2021