Inhalt

Översikt

Standard Content Module
 En mycket speciell typ av skidframgång: Den globala marknadsledaren inom plastkomposit som används av skid- och snowboardindustrin kommer från Österrike. Företaget är också en ledande kvalitetsleverantör av termoplastkomposit för bygg-, bil-, plåt-, sport- och fritidsindustrin. Nya material spelar en avgörande roll för tjänst- och produktutvecklingen i många branscher. De förlänger livslängden på mobiltelefonbatterier, minskar utsläppen från motorfordon, optimerar solcellernas effektivitet och förbättrar livskvaliteten för personer med medicinska implantat. 
listen

Kärnteknologi
Nya material med förbättrade material- och ytegenskaper är indelade i fem områden: metaller, keramer, polymerer, organiska material och kompositer. Men även biomaterial och andra oorganiska material ingår. Sektorn ”nya material” är ingen åtskiljbar gren utan snarare en konkurrensfaktor som berikar många andra sektorer.

Nya material kräver mycket forskning. De tvärvetenskapliga utvecklingsmålen härrör från behoven hos de verksamhetsområdena där de tillämpas. Grunden utgörs av själva materialvetenskapen som kompletteras av yt- och nanoteknik.

I Österrike finns världsmarknadsledaren inom högpresterande material som tillverkas med hjälp av pulvermetallurgi. Företaget tillverkar produkter som används inom fordonsindustrin, elektronik, medicinteknik och rymdfart.

Och en ledande global teknik- och industrivarukoncern med kunskap inom både material och bearbetning levererar högkvalitativa produkt- och systemlösningar av stål och andra metaller. Denna koncern är en av de ledande partnerna inom den europeiska fordons- och vitvaruindustrin samt inom olje- och gasindustrin världen över.

Högsta standard
Innovativa material spelar en viktig roll för ekonomisk framgång. De kan öppna upp nya marknader. Användningen av nya material kan också leda till betydande besparingar av råvaror och energi under produktens eller systemets livscykel.

Nya material optimerar värdekedjan genom att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och minska föroreningarna – detta sker redan från och med utveckling och råvaruextraktion via produktion och fram till drift och slutligen återvinning. Samtliga arbetsmoment - från utvinning av råvaror genom produktion till användning och återvinning - bedöms med hänsyn till bl. a. människan och miljön. Detta garanterar högkvalitativa österrikiska produkter, som uppskattas runt om i världen.

Plast, fast...
Polymerer, ofta kallade plast, innebär fortfarande nya utvecklingsmöjligheter och användningsområden, till exempel inom bilsektorn. Kolfiberförstärkt plast (CFRP) är bland de snabbast växande nya materialklasserna.

Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) grundades 2002 och har utvecklats till det ledande österrikiska centrumet för kooperativ forskning inom plastteknik och polymervetenskap. Tillsammans med företag inom plastindustrin och olika lärosäten (inklusive Montan Universitet Leoben, samt Tekniska högskolan i Wien och Graz) bearbetar man innovativa plastlösningar i ett brett spektrum av användningsområden. Omkring ett hundra högt kvalificerade medarbetare ställer sin expertis till förfogande för FoU-projekt till nytta för fordons-, flyg- och förpackningsindustrin samt olika sorters solceller.

Störst på melaminplast

Den europeiska ledaren (och plats två i världen) inom hårdplasten melamin finns i Österrike. Tillsammans med kompetenscentret Wood K plus i Linz har detta företag utvecklat en melaminbaserad komposit som inte smälter ens vid höga temperaturer och kan revolutionera produktionen av prefabricerade hus och fönster.

Kunskap som fördel
Eftersom nya material är ett mycket tvärvetenskapligt och forskningsintensivt område spelar ämnesspecifika utbildningar en viktig roll. Branschen ser sig själv som en nyckeldisciplin som ger en mängd lösningar för socialt relevanta utmaningar - och svar på de stora frågorna kring energi, klimat och miljöskydd, resursbevarande, mobilitet, hälsa, säkerhet och kommunikation.

Idag utgör ämnen inom materialvetenskap och materialteknologi en integrerad del av de flesta teknikutbildningarna, men även inom de naturvetenskapliga områdena fysik och kemi och alltmer inom medicin. Materialvetenskap och -teknik har etablerat sig som en självständig disciplin, inte bara inom forskning utan också inom universitetsundervisning.

De mest kända lärosätena i Österrike är:

Montan Universitet i Leoben: Kandidatexamen och masterstudier i materialvetenskap

Senast uppdaterad: : 02. June 2021