Inhalt
industry page

Energiindustrin 

Den österrikiska energiindustrin omfattar olje- och gasutvinning, elproduktion och elförsörjning, konstruktion av turbiner och rörledningar, lagringssystem och förnybara energikällor. Österrike spelar också en viktig roll som transitland, särskilt för den transalpina oljeledningen och de stora gaslagringsanläggningarna. Energiindustrin i Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Energiindustrin 

 • 55-67 %

  el från vattenkraft

 • 70 %

  elektricitet från förnybara energikällor

 • 130

  vattenkraftverk

 • 36,1 %

  Verbrauch durch Verkehr

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 161, Renewable Energy, en | de © WKÖ