Inhalt

Fakta och siffror

Standard Content Module

Österrikes utbildningssystem räknas som ett av de bästa i världen. Utmärkande för systemet är den nära kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. 

listen
 • 4,9%

  av BNP går till utbildning 

  2016 spenderades nästan 5 % av Österrikes BNP på utbildning (med undantag för grundskolan), och trenden ökar.

 • 31,3%

  av eleverna ingår i det ”duala systemet”

  År 2017 läste 31,3 % av gymnasieeleverna ett utbildningsprogram som kombinerar skolundervisning med praktiskt arbete på ett företag. Detta kallas för det ”duala systemet” och är mycket framgångsrikt.

 • 17,5%

  av befolkningen har en universitetsexamen

  17,5 % av befolkningen mellan 25 och 64 år har en universitets- eller högskoleexamen (2017).

 • 18

  elever per klass

  Den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan i Österrike (2018/19) är 18,6 studenter. OECD-genomsnittet är 21,1 elever.

listen
Källa: Österrikiska utbildningsdepartementet (BMBWF)
 Universitet och tekniska högskolor i Österrike 2021
Statliga universitet  22
Privata universitet  16
Högskola med praktisk inriktning 21
Totalt: 59
Källa: OECD - Utbildning i korthet 2020, landsprofil Österrike
 Utbildningskostnader i Österrike 2017
 Utbildningsutgifter per student i amerikanska dollar   16,319 USD 
Anteil der gesamten Bildungsausgaben am BIP 4,9 %
Senast uppdaterad: : 12. July 2021