Inhalt

Översikt

Standard Content Module

196 offentliga och 176 privata museer, 92 gallerier med modern och samtida konst, 60 teatrar, tre operahus och 70 festivaler – Österrikes image som konst - och kulturlandet nummer ett är allt annat än överdriven.

listen

Den internationella bilden av Österrike baseras i stor utsträckning på landets konst- och kulturhistoria. Denna positiva bild är gynnsam för hela Österrike. Landets många och fantastiska bidrag till kulturen och dess rika kulturarv medför avsevärda konkurrensfördelar.

Mångfalden och den stora rikedomen på konstskatter samt de många museerna, teatrarna och musikhusen i världsklass utgör en utmärkt grogrund för konst och kultur.

Museer och gallerier
Konstsamlingarna på Kunsthistorischen Museums, Museums für angewandte Kunst, Belvedere och Albertina i Wien är svåra att överträffa. I Steiermark finns Universalmuseet Jonneum som har över 4,5 miljoner föremål som kan beskådas på tolv olika platser. I Linz finns det spektakulära konstmuseet Lento , med sin samling bestående av 1 500 målningar, skulpturer och installationer samt 10 000 verk på papper och 1 200 fotografier.

På Art Basel, världens främsta internationella konstmässa för modern och samtida konst, har österrikiska bidrag varje år en framträdande roll. De inhemska gallerierna rymmer allt från klassisk modernism till samtida konst, inklusive stora skulpturer och målningar, men även videoprojektioner, installationer och performanceföreställningar.

Wiens galleriscen blomstrar och genomsyras sedan en tid av kvinnligt entreprenörskap. De senaste åren har ett antal unga kvinnor öppnat nya gallerier i staden. Med ett stort engagemang stödjer de både konstnärer och en helt ny generation samlare.

MuseumsQuartier
MuseumsQuartier i Wien är ett av världens tio största konstdistrikt. Det omfattar mer än 20 kulturinstitutioner, från Museum Moderner Kunst (MUMOK) och Kunsthalle till Architekturzentrum Wiens, designforum Wien och ZOOM Kindermuseum. Anläggningen på 60 000m² rymmer dessutom Tanzquartier Wien, som specialiserat sig på modern dans. Och i quartier 21 kan modeföretag, multimedieföretag, radio- och TV-stationer och ateljéer med residencekonstnärer få hjälp och stöd.

Ett gynnsamt konstklimat
Österrike är en bra plats för konstnärer eftersom hyrorna är relativt låga och finansieringsmöjligheterna omfattande, Landet har dessutom ett gynnsamt politisk klimat och ett välfungerande socialsystem. Även utbildningarna inom konst och kultur är utmärkta. Inrättningar som Universität für angewandte Kunst och Akademie der bildenden Künste är världsberömda institutioner som lockar till sig förstklassiga lärare och ambitiösa studenter.

Konsten och framtiden
Institutioner och företag i Österrike drar inte bara nytta av landets långa kulturella och konstnärliga tradition. De är siktar även in sig på framtiden och gränslandet mellan konst och teknik.

Ars Electronica Center Futurelab fokuserar på framtiden inom konst, teknik och samhälle. I en konstnärlig, experimentell form skissar man fram möjliga framtidsscenarier. Det framgångsrika arbetet inom Ars Electronica Futureelab är direkt kopplat till samarbetspartners inom industrin och konstvärlden, men också till den akademiska miljön och utbildningssektorn. De Internationella konstnärerna och forskarna som samarbetar med Ars Electronica Futurelab är en avgörande framgångsfaktor för det lyckade arbetssättet. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021