Inhalt
industry page

Byggnadsteknik & interiörer 

Tillförseln av värme, vatten och luft till byggnader, men även bortskaffande av avfall, styrs med hjälp av modern byggteknik som inkluderar bl.a. gasteknik, grön energiteknik och belysning. Med inredning menas arbeten som golv-, vägg- och takbeklädnad samt trappkonstruktion, låssmedsarbeten, målning och kakelsättning. Byggnadsteknik och interiörer från Österrike – Surprisingly Ingenious

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin