Inhalt
industry page

Design

Österrikisk design älskar det experimentella – inom industri-, produkt-, grafisk, social- och ekodesign. Anmärkningsvärda prestationer återfinns i tåg, brandbilar, kristallprodukter, optiska precisionsanordningar och smycken. Nästan 2 000 patent registrerades 2015, varav 14 över hela världen. Design från Österrike – Surprisingly Ingenious

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 148, Fresh View, Architecture, Design, Film and Music, en | de