Inhalt

Översikt

Standard Content Module
”Kunden i fokus” är viktig princip för österrikiska banker och försäkringsbolag, både på hemmaplan och utomlands. Den österrikiska bankbranschen finns representerad via dotterbolag i flera länder, t.ex. har man ett omfattande nätverk i de östeuropeiska länderna.
listen

En automat där du enkelt kan teckna en bilförsäkring på bara några minuter? En reseförsäkring via SMS? En individuellt anpassad försäkringskonsultation inför en kommande rid- och vandringssemester? Inga problem! Den österrikiska försäkringsbranschen är mångfacetterad, har en lång tradition men är på samma gång innovativ. Även inom denna bransch har man en stor närvaro utomlands och då särskilt i Östeuropa.

 

Tradition och stabilitet

Både försäkringsbolagen och bankerna i Österrike bygger på en traditionell struktur och landet präglas i hög grad av regionala kreditinstitut och små bankkontor. Försäkringsbranschen i Österrike har en lång historia och det finns en stor samlad kunskap kring hur man kan försäkrar människor, djur, egendomar och förmögenheter.

 

Sparinsättningar och lån hör till österrikiska sparbankers och bankers kärnverksamhet. Detta gjorde att bankväsendet fungerade som en stabilisator under den senaste finanskrisen.

 

Försäkringsbolagens tjänster delas in i följande produktgrupper: hem- och bilförsäkringar, senior- och pensionsförsäkringar och vård- och sjukförsäkringar.

 

Försäkringsbolagen är föremål för statlig tillsyn, t.ex. kontrolleras försäkringar som rör hälsa- och omvårdnad av regionala och yrkesrelaterade sjukförsäkringsbolag.

 

Säkerhet på många marknader

Länderna i Central- och Östeuropa är på god väg mot en högre levnadsstandard och bättre livskvalitet. Detta innebär att efterfrågan på tillförlitliga tjänster från finans- och försäkringsbranschen har ökat. Österrikiska företag inom bank- och försäkringssektorn kan erbjuda de innovativa tjänster och erbjudanden som efterfrågas. Många österrikiska företag har varit aktiva i denna region under lång tid och känner till marknaden och kundernas behov.

 

Innovation för människor

Digitalisering av produkter och tjänster är en viktig framgångsfaktor. Men inom försäkrings-och bankbranschen, där människan står i fokus, är det viktigt med en bra balans mellan de traditionella distributionskanalerna och den digitala innovationen.

 

Uttrycken "FinTech" och "InsurTech" sammanfattar ett antal utvecklingar som just nu sprids inom bank- och försäkringsbranschen. Dessa inbegriper både multibanker och användningen av mobila och digitala kommunikationssystem och har stor betydelse för hur kunderna hanterar bank- och försäkringsärenden i vardagen. Redan idag kan enklare försäkringsprodukter köpas via rekommendationssystem på internet.

 

Traditionella företag i branschen måste anpassa sig till den höga innovationstakten och den omvälvande potentialen hos ny teknik. Bankkunderna drar nytta av den moderna tekniken, till exempel vid digitala betalningar och mobila bankplattformar, men erhåller samtidigt förstklassig och personlig service.

Bankärenden ska kunna göras enkelt och säkert. Och det är det som är de traditionella bankernas kärnkompetens. De erbjuder sina kunder professionell rådgivning och långsiktiga relationer. Och för försäkringsbolagen är det viktigare än någonsin att identifiera kundernas behov och önskemål.

Ansvarstagande
Finans- och försäkringsbranschen bidrar till ekonomin och samhället på flera plan:

  • som leverantör av tjänster till kunder
  • som företag för näringslivet
  • som corporate citizen

De österrikiska bankerna och försäkringsbolagen tar gärna detta ansvar och förvärvar på så sätt en mycket värdefull tillgång - kundernas förtroende.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021