Inhalt
facts & figures

Fakta och siffror - Möbler & inredning

 • 3,9%

  exportplus

 • 2,1

  miljarder euro i produktionsvärde

 • 8. 

  e möbelmässan 

 • 40

  formgivare

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 148, Fresh View, Architecture, Design, Film and Music, en | de