Inhalt

Översikt

Standard Content Module

En 190 år lång erfarenhet av båtmotorer, ett innovativt vibrationsskydd för yachtbåtar och effektiva pumpsystem. Österrike har, trots avsaknaden av hav, gjort sig ett namn inom sjöfartsindustrin.

listen

Sjöfartsindustrin omfattar varor och tjänster inom områdena sjöfart, båtvarv, skeppskonstruktion, hamnar, infrastruktur, logistik, turism och varuindustrin.

Sjöfarten utgör den största sektorn inom sjöfartsindustrin. Till den räknas olika typer av vattenfarkoster, särskilt för transport av passagerare och gods. Även trafiken på floder och sjöar är en del av sjöfartsindustrin.

Sjöfartsleverantörer och tjänsteleverantörer fokuserar på utveckling och produktion av innovativa systemlösningar. Dessa gäller inte bara själva produkten fartyget utan även sjöfartsanläggningar och system för hamnindustri och logistik, marin miljö- och säkerhetsteknik samt offshore-teknik och andra områden inom marin teknik.

Skräddarsydda lösningar
De österrikiska företagen inom sjöfartsindustrin levererar produkter av exceptionell kvalitet, som är internationellt erkända. Särskilt viktig är produktionen av motorer och drivsystem, men även säkerhetsteknik, brandskydd, inredningar, fjädringar, pumpar och kontrollsystem från Österrike är efterfrågade.

De österrikiska företagen är kända för sina skräddarsydda lösningar som de tar fram och genomför i samråd med kunderna. Branschen har länge satsat på långsiktiga mål och besitter en stor innovationskompetens.

 Framtiden
De största chanserna för tillverkare och leverantör finns för närvarande inom sjöfarten och då främst hos hamnverksamheter, rederier och logistikkonsultföretag. Europeiska hamnar profilerar sig mer och mer som knutpunkter som erbjuder kompletta logistiklösningar. Även Donauregionen som fungerar fraktkorridor till Svarta havet uppvisar en positiv utveckling på områdena godshantering och turism.

Trender
Den aktuella trenden inom skeppskonstruktion går mot att transportkapaciteten (container) per båt kommer öka. Framtidens utmaningar blir effekten på miljön och implementeringen av alternativa drivsystems och drivmedel. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021