Inhalt

Fakta och siffror

Standard Content Module

Få mer information om österrikiska järnvägens betydelse med hjälp av utvald statistik: 

listen
 • 102,6

  iljoner ton transporterade varor 

  År 2019 transporterades totalt 102,6 miljoner ton gods på det österrikiska järnvägsnätet.

 • 5 733

  km järnvägsnät  

  Det österrikiska järnvägsnätets totala längd är 5 733 km.  

 • 1,8

  miljoner containers

  År 2019 transporterades totalt 1,8 miljoner containrar och växelflak i Österrikes järnvägsnät.

 • 1,39

  miljarder euro i export

  År 2019 uppgick exporten av järnvägsfordon, spårmaterial och signalanordningar till motsvarande 1,2 miljarder euro.  

listen

Källa: Statistik Austria
Järnvägstransporter per sektor 2017 
 Trafiksektor Transportvolym/andel Transportprestanda*/andel
Transit 30,3 miljoner t / 29,5 % 7,5 miljarder tkm / 34,6 %
Inhemska transporter  28,0 miljoner t / 27,3 % 4,4 miljarder tkm / 20,3 %
Gränsöverskridande mottagande 27,2 miljoner t / 26,5 % 5,8 miljarder tkm / 26,7 %
 Gränsöverskridande försändelse 17,1 miljoner t / 16,7 % 4,0 miljarder tkm / 18,4 %
Totalt: 102,6 miljoner ton  21,7 miljarder tkm
*) tkm = transporterade varor i ton per kilometer  


Senast uppdaterad: : 12. July 2021