Inhalt

Översikt

Standard Content Module

För att rätt beslut ska fattas i en tid av global utveckling och snabba tekniska förändringar krävs det ofta en blick utifrån. Med en fingertoppskänsla för vad som kommer bli viktigt i framtiden och med en stor expertis hjälper österrikiska it-leverantörer, managementkonsulter och revisorer sina kunder. Och branschens höga framgångssiffror tyder på att kunderna är nöjda. Österrikes kunskapsbaserade tjänsteleverantörer med mer än 80 000 anställda har en årlig försäljningstillväxt på 8 %.

listen

Konsultframgångar är kundframgångar
Tiden då konsultbranschen hade ett imageproblem är förbi. Branschens kvalitetskrav och utbildningsstandard är hög och experterna åtnjuter kundernas fulla förtroende. Det stigande antalet arbetstagare inom branschen och de ökade exportintäkterna visar att efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster ökar i den digitala tidsåldern.

Österrikiska konsultföretag täcker hela spektrumet av konsultverksamhet, från managementrådgivning för strategiutveckling ,företagsanalyser och tjänster som rör samgående-/förvärv till innovationsrådgivning. De österrikiska konsulterna är också verksamma inom områdena personalpolitik, personalstrategi, marknadsföring och outplacement.

I Österrike finns det stora konsultföretag med ett stort utbud av konsulttjänster. Men det finns också ett stort antal små och medelstora konsultföretag som framgångsrikt har specialiserat sig på mer specifika områden.

Med konsulthjälp kan framtidsorienterade företag på ett ekonomiskt försvarbart sätt integrera hållbarhet(hållbar utveckling och klimatförändring, resurshantering, etik, värdeskapande, energi) på alla plan i sin affärsverksamhet.

Ibland gör österrikiska konsulter det omöjliga möjligt som t.ex. det första solcellssystemet som kan anslutas direkt till ett eluttag. Denna helt österrikiska produkt kom till tack vare en gräsrotsfinansiering som har satt en helt ny standard för innovationsmanagement för små och medelstora företag: ”100 % innovation till 10 % risk."  

En framåtblick - och ett internationellt perspektiv
Österrikiska konsulenter arbetar för företag i hela världen. Cirka 20 % av omsättningen genereras av konsultföretagen utanför Österrikes gränser.

Konsultbranschen i Österrike är en drivande faktor i den s.k."i-volutionen"- utvecklingen inom internet, innovation och framtidsorientering. Ett globalt unikt system som utvecklats i Österrike gör det till exempel möjligt att styra och visualisera vattenkraftverk med en enda webbläsare via mobilen, surfplattan eller datorn. Webblösningen sätter en standard inom automationsteknik och kopplar samman den klassiska PLC-styrningen med moln, mobiltelefoner och BigData.

Risker och säkerhet
Digitaliseringen medför inte bara nya affärschanser och nya möjligheter utan kan också utgöra en fara. Kvalificerad rådgivning inom området information och datasäkerhet minskar riskerna. Den förhindrar attacker mot it-infrastrukturer och hjälper företag att skydda sina immateriella rättigheter, data och affärshemligheter. Österrikiska affärskonsulter har den rätta expertisen och hittar ofta framtidssäkra lösningar som är oberoende av tillverkare för företag över hela världen.

En hög standard
Stränga riktlinjer och en hög utbildningsstandard garanterar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av österrikiska konsultföretag. Akademin Incite erbjuder konsulterna olika slags kvalitetscertifieringar som också gäller i utlandet och spelar på så sätt en viktig roll när det gäller att upprätthålla den höga standarden.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021