Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Omkring 480 företag arbetar inom medicinteknikbranschen i Österrike. Tillsammans genererar de en årlig omsättning på över 7 miljarder euro och spelar med sitt internationella fokus en viktig roll för den österrikiska ekonomin. Förutom internationellt framgångsrika företag finns här även intressanta startups inom t.ex. e-hälsa.

listen

Medicinteknisk utrustning och medicinteknik har alltid varit en viktig del av den österrikiska life science-industrin. Industrin har många verksamhetsområden som innefattar allt från blodsockertester och rullstolar till CT-skannrar och sprutor. På den internationella marknaden finns österrikiska företag representerade inom både medicinteknik, läkemedelstillverkning, material, teknik och tjänster.

I en bransch som kännetecknas av specialisering och innovation kan kunder från hela världen dra fördel av sina österrikiska samarbetspartners expertis och goda forskningsstrukturer. Men även efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster från österrikiska företag har ökat, vare sig det gäller operationer, rehabilitering eller förebyggande medicinsk behandling och friskvård.

Specialistkunskaper
Elektromekanisk medicinteknik intar en framstående plats inom branschen. Hit räknas företag som är specialister på EKG och EEG-mätutrustning. Många medicinteknikföretag har specialiserat sig på utveckling av programvara för medicin, telemedicin och e-hälsa. Företagens produkter omfattar t.ex. programvarulösningar som gör det möjligt för vårdpersonalen att lokalisera och övervaka patienter i realtid, t.ex. nöd- och skyddssystem för desorienterade patienter.

Österrikiska forskare och industrier ligger i framkant inom ultraljud och magnetisk resonanstomografi (MR). De utvecklar it-baserade kliniska arbetsflödes- och bildhanteringsprogram för diagnostik, samt bildbearbetningssystem för sjukhus och sjukvårdsinrättningar.

Kompetens inom medicinska lösningar
En av de ledande österrikiska leverantörerna av medicintekniska lösningar och tjänster kombinerar expertis inom diagnostiska bildsystem, läkemedelsforskning och utveckling under ett och samma tak.

Österrike är också basen för ett företag som är världsledande på hörselimplantat. 30 års fokuserad forskning har gjort företaget till specialist på att nyttja vetenskapliga resultat och ny teknik inom området.

Det världsledande företaget inom mikrostrukturerade polymerkretsar har en certifierad produktionsanläggning i Österrike och täcker hela värdekedjan, från utveckling och produktion till kvalitetssäkring och logistik. Under hela processen tas hänsyn till de krav som gäller för de olika marknaderna. 

Ett österrikiskt högteknologiskt företag räknas som en av de ledande aktörerna på världsmarknaden inom säkerhetsteknik och kommunikation för sjukhus och vårdhem. Företaget utvecklar och tillverkar bl.a. larmutrustning som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete på sjukhus och äldreboenden samtidigt som det skänker patienterna trygghet. Genom dotterbolag i Polen, Sverige och Ungern och representationskontor i Tjeckien, Slovakien och Ryssland når man ut till kunder i hela världen.

Ett innovativt företag från Österrike utvecklar skräddarsydda transportlösningar för blodprover, läkemedel och mycket mer och bidrar på så sätt till att optimera patientvården. Arbetet på sjuksköterskestationer, laboratorier och apotek förenklas när det manuella rutinarbetet minskar, transporter kan spåras och misstag undvikas. Direktanslutningar till apoteksrobotar och laboratorielinjer frigör tid och säkerställer högre säkerhet och kvalitet inom patientvården.

Ett österrikiskt företag har i mer än 145 år utvecklat, byggt och optimerat ambulansfordon. Varje år tillverkar och levererar man över1 000 fordon. Företaget i fråga har filialer i Tyskland, Slovakien och Rumänien och ett världsomspännande nätverk av återförsäljare.

Framtiden
Dagens hälso- och sjukvårdsindustri omfattar flera ekonomiska områden utöver den direkt patientinriktade verksamheten. Den demografiska förändringen gör att vår hälsa blir allt viktigare och marknaden och branschen håller på att förändras i grunden. Efterfrågan är stor på medicintekniska produkter som kan bidra till en bra vård i hemmet och på så sätt öka patienternas livskvalitet.

Den pågående digitaliseringen är en viktig drivkraft för tekniska innovationer inom den mobila hälso- och sjukvården. Vård på distans kommer revolutionera morgondagens sjukvård och området hälsa kan bli den utlösande faktorn för stora innovativa tekniska framsteg i framtiden. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021