Inhalt

FAKTA OCH SIFFROR

Standard Content Module
Här hittar du ett urval av fakta och siffror från den österrikiska konsultbranschen.   
listen
 • 29,9%

  it-exportkvot

  Informationsteknologisektorn uppnådde 2019 en exportkvot på 29,9 %.

 • 9,92

  miljarder euro i exportintäkter  

  Inom managementkonsultation, redovisning och it uppgick exportintäkterna till 9,92 miljarder euro 2018.

 • 243 700

  anställda inom information och rådgivning

  243 700 personer arbetade inom informations- och konsultbranschen år 2020.

 • 110 375

  företag

  Till informations- och konsultsektorn räknades cirka 110 375 bolag under 2020.

listen
Källa: De fria yrkenas konferens i Österrike, medlemslistor 2020
Advokater och revisorer 2020                                                            
Advokater  6 605
Skatterådgivare och revisorer 11 149
Källa: WKO sysselsättningsstatistik, Statistik Austria
Management Consulting - nyckeltal 2020
Företag  17 015
Anställda (heltid)  15 970
Försäljning i miljoner euro  3 359
Källa: WKO sysselsättningsstatistik, Statistik Austria
 It-tjänster - nyckeltal 2020
Företag  25 187
Anställda (heltid)  73 375
Försäljning i miljoner euro  15 784
Källa: KMU Research Austria, WKÖ - Avdelning Information & Consulting: Ekonomisk rapport 2021
 Informations- och konsultsektorn, efter branschorganisationer 2020
   Företag  Anställda
Återvinning och resurshantering  6 009 16 400
Leverantörer av finansiella tjänster   6 173 5 700
Reklam & marknadskommunikation  27 395 32 500
Affärsrådgivning, redovisning & informationsteknik  52 699 104 800
Ingenjörsbyråer  6 399 18 400
Tryckerier  1 301 7 000
Fastighets- & förmögenhetsförvaltare  9 293 23 800
Bokförlag & media  2 894 8 200
Försäkringsmäklare & konsulter inom försäkringsfrågor  4 006 7 300
Telekommunikation & radio  1.162 19 600
Totalt: 110 375 243 700Senast uppdaterad: : 17. August 2021