Inhalt

Impressum

Standard Content Module
listen

UPPLYSNINGAR i ENLIGhet MEDIELAGEN, AVSNITT 25

huvudkontor

Austrian Federal Economic Chamber / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstrasse 63
1045 Vienna
Österrike
contact@advantageaustria.org


Behörig företrädare: President Dr Harald Mahrer


VERKSAMHETSOMRÅDE

ADVANTAGE AUSTRIA är Österrikes internationaliseringsorganisation och har ett stort nätverk med kontor över hela världen. På uppdrag av den österrikiska handelskammaren (Wirtschaftskammer Österreich) är ADVANTAGE AUSTRIA Österrikes största tjänsteleverantör och initiativtagare inom utlandsexport. ADVANTAGE AUSTRIA representerar de österrikiska medlemmarna som en juridisk intressegrupp både i Österrike och i utlandet.

WEBBPLATSENS INRIKTNING

Att verka för de mål som beskrivs i verksamhetsområdet.

ANMÄRKNINGAR OCH FRISKRIVNING

De tekniska begränsningar som finns på internet innebär att vi inte kan garantera äktheten, riktigheten eller fullständigheten av information som publiceras online. Vi kan inte heller ta ansvar för tillgängligheten eller driften av denna hemsida och dess innehåll. 


Vi tar inget ansvar för direkta, indirekta eller andra skador, oavsett orsaker, som uppstår på grund av användning eller otillgänglighet av data och information på denna webbplats, så långt detta är juridiskt tillåtet.

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Informationen är endast avsedd för personligt bruk. All annan användning, särskilt lagring i databaser, kopiering och all form av kommersiell användning samt utlämnande till tredje part - även i delar eller i reviderad form - utan samtycke från respektive organisation är förbjuden. En del av innehållet på denna plattform ställs till förfogande av våra samarbetspartners. Dessa bidrag är märkta med länkade logotyper och återspeglar inte nödvändigtvis WKÖ:s/Advantage Austria:s åsikt.

Länkar som leder till www.advantageaustria.org är välkomna. Det är dock inte tillåtet att använda enskilda delar av vårt innehåll i externa ramar.

LIKABEHANDLING AV män och Kvinnor

I princip är all information och stavning på www.advantageaustria.org och alla dokument som kan laddas ner från dessa sidor menade som könsneutrala och ska tolkas som sådana. Till exempel inkluderar termer som affärsmän även affärskvinnor. Vi har avstått från att nämna båda varianter till förmån för läsbarheten.

Senast uppdaterad: : 20. September 2021