Inhalt
industry page

Konst & kultur

Konsten blomstrar i Österrike, mycket tack vare ett gynnsamt socialt och politiska klimat, prisvärda hyror och omfattande finansieringsmöjligheter. De konstnärliga formerna inkluderar bildkonst, grafik, arkitektur, musik, litteratur och scenkonst. Beviset på framgång? 249 offentliga museer, 60 teatrar, tre operahus och 70 festivaler. Konst och kultur från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Konst & kultur

 • 514

  museer

 • 2,7 %

  bruttomervärde

 • 270 449 

  besökare

 • 81

  vetenskapliga bibliotek

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin