Inhalt
industry page

Arkitektur 

Österrike och landets över 5000 arkitekter är kända för sina träbyggnationer och materialinnovationer såsom krökt glas och energiproducerande fasader. Passivhustekniken har sina rötter i Österrike, en teknik som givit upphov till ett växande antal passivhus runt om i världen. Arkitektur från Österrike – Surprisingly Ingenious 

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 153, Fresh View, Sustainable Building, en | de