Inhalt
industry page

Österrike gör stora investeringar inom bioteknik som är en av de största tillväxtbranscherna i världen. Österrikes styrka ligger främst inom utvecklingen av vacciner och läkemedel mot sjukdomar som cancer och diabetes. Nya specialområden är individanpassad medicinering, wearables, telemedicin och mobil hälsa. Life Science och läkemedel från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Life Science & läkemedel

 • 18.000

  anställda

 • 12,8%

  läkemedelsutgifter

 • 127

  företag

 • 312,6

  miljoner euro i omsättning

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 155, Fresh View, Life Sciences and Medical Technology, en | de