Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Ett företag som tillverkar 12 000 traktorer om året, en global marknadsledare inom fruktberedningar, djurfoder som minskar användningen av antibiotika inom djuruppfödningen och ett världsledande företag på området jordbruksmaskiner med över 140 års erfarenhet: Det österrikiska lantbruket är mångfacetterat. Landets relativt småskaliga strukturer uppmuntrar till uppfinningsrikedomen och främjar hållbara arbetsmetoder. Det är en av anledningarna till att Österrike räknas som ett av EU:s främsta länder inom ekologiskt jordbruk.

listen

Med lantbruk menas både åkerbruk, trädgårdsodlingar och djurhållning. Härtill räknas även produktion av utsäde och djurfoder, växtskyddsmedels -och gödselproduktion samt tillverkning av jordbruksmaskiner och jordbruksfordon.

Det finns omkring 190 000 lantbruk i Österrike. Jordbruken är inte sällan småskaliga och drivs ofta på ett hållbart och för naturen skonsamt sätt. Endast omkring 2,5 % av Österrikes befolkning arbetar inom jordbruket, men dessa få spelar en viktig roll för produktionen av jordbruksprodukter och för underhållet av kulturlandskapet. Andelen familjeföretag är hög och drygt hälften utgörs av sidoverksamheter.

Jordbruksmaskiner
Produktionen av jordbruksmaskiner i Österrike präglas i hög grad av specialisering, flexibilitet och innovation. Produktsortimentet är mycket omfattande. Traktorer är ett av de viktigaste produktionsområdena. Förutom traktorer tillverkas även maskiner och utrustning för jordbearbetning (t.ex. harvar, plogar) och för gräsmark (klippaggregat, gyroskop etc.), kommunala fordon, släpvagnar, stallutrustning, bevattningssystem, kommunal teknik och vedklyvningsmaskiner. Dessa maskiner och utrustning underlättar arbetet och ökar effektiviteten inom jordbruket.

En hållbar och ekologisk produktion
Österrikiska ekologiska jordbruksprodukter är mycket populära på grund av sin höga kvalitet. Det är inte bara de stränga österrikiska lagarna som gör att de högt ställda kraven efterlevs. Tanken om ekologisk produktion fick fäste i Österrike redan på 1970-talet och allt sedan dess har marknadsförings- och försäljningsargumentet som baserar sig på hållbarhet fallit i god jord. Den småskaliga företagsstrukturen som är så typisk för Österrike har visat sig var gynnsam för en hållbar produktion. Idag intar Österrike den ledande positionen i Europa med en andel på över 20 procent ekologisk odlad mark.

Österrikiska produkter i världen
Socker, stärkelse och frukt är de tre viktigaste produkterna från ett av Österrikes exporterande företag som är verksamt på över 55 platser i 26 länder över hela världen. Företagets sortiment innefattar bioetanol, socker i livsmedel, stärkelse för textilier och papper, äppeljuicekoncentrat och så en särskilt framgångsrik produkt; fruktberedningar för yoghurt. Var tredje fruktyoghurt som konsumeras i världen innehåller fruktberedningar som framställts av denna österrikiska producent.

Ett annat österrikiskt familjeföretag har med sina innovationer inom jordbruksmaskiner och jordbruksutrustning blivit ledande inom mekaniseringen av jordbruket. Företaget har löpande utökat sitt produktsortiment som nu omfattar hela skördeprocessen: skördemaskiner, lastvagnar, skördevagnar och ensilagesläpvagnar samt jordbearbetningsredskap, allt från plogar till utsädesmaskiner. Produkternas utmärkta kvalitet övertygar kunder världen över.

Tradition och innovation – en lyckad kombination
Jordbruksteknik är ett spännande område med en stor innovations- och utvecklingspotential. En viktig del är digitaliseringen av olika jordbrukstekniker som kan ger användarna värdefull information och på så sätt bidra till rätt beslut och åtgärder. Även automatisering är ett viktigt tema som påverkar framtidens livsmedelsproduktion och utvinning av råvaror sysselsätter många österrikiska lantbrukstekniker.

Mycket tid och resurser satsas även på innovation inom området utsäde och djurfoder. Djurfodertillsatser som skyddar djurens hälsa genom att deaktivera mykotoxiner i förorenat foder är bara ett exempel på en uppmärksammad metod där framtidens utmaningar möter en lång och traditionsrik historia 

Senast uppdaterad: : 01. June 2021