Inhalt
industry page

Ingenjörens arbete är ofta ”dolt” men avgörande för att vår vardag ska fungera. Hit hör kompetenser som rådgivning, planering, lantmäteri, analys och förvaltning – alt inom så skilda områden som maskin- och elteknik, interiörer, vattenförvaltning och landskapsplanering. Teknik och ingenjörskonst från Österrike – Surprisingly Ingenious

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin