Inhalt

Overview

Standard Content Module

En viss tid på året blir österrikisk design lite extra synlig runtom i världen Det handlar naturligtvis om den välbekanta julbelysningen som är designad i Österrike och som vid juletid pryder gator och torg i över 120 länder. Detta är bara ett av de områden där österrikiska designers utmärker sig internationellt. I hjärtat av Europa intar landet en unik position på designkartan och design från Österrike eftertraktas i hela världen för sin speciella eklektiska karaktär.

listen

Designbranschen består av flera områden: produktdesign, även kallad industridesign med fokus på serie- och industriprodukter, grafisk design, som är den visuella utformningen av olika meddelanden för ökad förståelse och uppmärksamhet. Inom social design fokuserar man istället på människan. Även inredning och modedesign hör till designbranschen.

Teknik, material och form
Tre faktorer utmärker österrikisk design:

  • En hög grad av teknisk besatthet. Österrikisk design baseras på stort tekniskt kunnande.
  • Kärleken till materialet. Det finns en stor öppenhet för olika slag material, oavsett om det rör sig om högteknologiska, återvinningsbara eller nyupptäckta (naturliga-) material.
  • Ett avskalat formspråk, kombinerat med humor och glimten i ögat.

Mobilitet och mycket mer
"Mobility Design" från Österrike har gjort sig ett namn utomlands med allt från brandbilar, tåg och motorcyklar till hopfällbara cyklar. Även kristallvärlden domineras av österrikisk design, mycket tack vare den maskin som utvecklades i Österrike år1892 och som möjliggjorde en industriell slipning av kristaller. Idag säljs de berömda kristallfigurerna, de optiska precisionsverktygen och kristallsmyckena i över 170 länder. En ortopedisk hållningsväst, designad i Österrike och som belönats med utmärkelserna German Design Award och IF Design Award – är bara ett exempel på internationellt erkänd design från Österrike.

Pionjärer av tradition
Den österrikiska designhistorien är full av pionjärer. Adolf Loos (1870-1933) till exempel, som förespråkade modernismen eller Carl Auböck (1900-1957), efterkrigstidens stilpionjär och Hans Hollein (1934-2014) som var en banbrytande pionjär inom postmodernismen. Än i dag vågar österrikiska designers gå mot strömmen och skapa egna trender, något som bidragit till att etablera Österrike som ett internationellt designland.

Kunskap och forskning
Mer än 60 % av alla formgivare i Österrike har gått en akademisk utbildning. Institutet för Design på Universität für angewandte Kunst i Wien är en av de viktigaste utbildningsplatserna i Europa och bidrar till att stärka det nationella och internationella nätverket för designkompetens. Studierna kännetecknas av kunskapsutbyte i små grupper, en tät kontakt mellan lärare och studenter, experimentella och valfria projekt samt seminarier och föreläsningar med inhemska och internationella experter.

Kunskapsutbytet mellan formgivare, teknikföretag, forskningslaboratorier på universitet, industrin och tankesmedjor optimeras ständigt. Formgivarna spelar en central roll när koncept från forskningslaboratorier och fabriker skall realiseras till produkter som ska ut på marknaden. Inte sällan är det tjänsterna från designkontoren som är utslagsgivande för hur väl produkterna står sig i konkurrensen. Inom många områden som t.ex. vetenskap, industri och näringsliv har man börjat inse att ett samarbete med en designer kan vara en värdefull investering

Design och ansvar

Ekodesign, även känt som ekologisk design eller hållbar design, är en separat designdisciplin med stor betydelse i Österrike och som bygger på principerna om hållbarhet. Målet är att uppnå största möjliga nytta för alla aktörer längs värdekedjan med minimal miljöpåverkan med en produktion sker under socialt rättvisa förhållanden. Detta uppnås bäst när resurserna används på ett intelligent sätt.

Även på området grön design, som hela tiden växer sig större har Österrike bidragit med goda exempel, som en mobil och hopfällbar solcellsanläggning som riktar sig efter solen och på så sätt genererar maximal energi överallt. Förutom att den är praktiskt än den dessutom snygg - ytterligare ett exempel på utmärkt österrikisk design.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021