Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Städer i hela världen kan lära sig mycket av Wien: Tio år i rad (!) har Österrikes huvudstad utnämnts till ”världens bästa stad att bo i” av konsultbyrån Mercer. Det betyder att ingen stad erbjuder en högre livskvalitet än Donau-metropolen som uppnådde flest poäng inom utvärderingsområdena vattenkvalitet, sjukvård, kollektivtrafik och skolor. Det utmärkta utbudet uppskattas av både infödda wienare och nyligen inflyttade Wien-bor. Och i en så pass populär stad med nästan 2 miljoner invånare är fastigheter eftertraktade investeringsobjekt.  
listen

Fastigheter är ett sätt att investera kapital lönsamt och hållbart. Omstruktureringen av den globala ekonomin och den förväntade befolkningstillväxten i både tillväxt- och utvecklingsländer ökar efterfrågan på attraktiva fastigheter. Önskan efter individualitet växer över hela världen, samtidigt som gränserna mellan boende och arbete suddas ut. Som svar på denna utveckling reagerar fastighetsutvecklare med flexibla lösningar och innovativa förvaltningsmetoder.

Traditionella österrikiska företag kan den inhemska marknaden, men fastighetsrådgivare och mäklare i Österrike arbetar också över gränserna. Deras verksamheter utnyttjar bland annat tidigt etablerade kontakter med grannländerna i öst. Fastighetsavdelningarna i österrikiska banker har också omfattande kunskap om och nätverk i den central- och östeuropeiska marknaden.

Österrikiska experter inom fastigheter och fastighetsförvaltning tillhandahåller tjänster för alla fastighetstyper, från projektutveckling, underhåll och reparationer till klassisk fastighetsförvaltning och anläggningshantering till portföljvärdering och fastighetsrådgivning för investerare.

Fastigheter som anläggningstillgångar
De låga räntorna gör att fastigheter blir mer attraktiva som investeringsobjekt. Mellan 2010 och 2015 steg priserna för lägenheter i Österrike med i genomsnitt mer än 20 %. Förutom huvudstaden Wien är provinshuvudstäderna Salzburg, Graz och Linz alltmer i fokus för investerare.

Hyreshus och bostadsrätter är särskilt efterfrågade eftersom deras värde stiger och de genererar löpande hyresintäkter. Österrikes fastighetsexperter hjälper sina kunder att fatta rätt beslut om läge, infrastruktur och storlek.

Fastighetsleverantörer erbjuder helhetslösningar där fastighets- och portföljbedömning, fastighetsrådgivning för förvaltningsfastigheter, projektutveckling, due-diligence-granskningar, portföljförvaltning samt fastighetsfinansiering och -controlling ingår.

Hållbar fastighetsutveckling
Betydelsen av hållbarhet och ekologi kommer att fortsätta öka inom arkitektur, fastighetsbranschen och hus- och stadsbyggande. Den ekonomiska användningen av byggmark, hälsosamma och naturliga material samt en hållbar energiproduktion spelar en allt viktigare roll i valet av lägenhet.

Österrikes fastighetsexperter kan allt om trender och innovativa lösningar. Oavsett om det handlar om energisjälvförsörjning och energieffektivitet i bygg- och bygghanteringen eller om att bygga och leva med trä eller öka effektiviteten genom digitalisering inom bygg- och bygghanteringen (BIM), företagen i sektorn har framtiden för sig.

listen

Senast uppdaterad: : 02. June 2021