Inhalt
industry page

Skogar säkerställer den biologiska mångfalden och är viktiga för vår återhämtning. Nästan hälften av österrikes yta används till skogsbruk. Trä är en viktig förnybar resurs som används i fönster, golv, prefabricerade hus, limträ, virke, papper och kartonger, möbler och biomassa. Österrike är också ledande inom träbearbetningsmaskiner. Skogs- och träindustrin från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Skogs & träindustrin

  • miljoner hektar skog 

  • 176,88

    miljoner euro i export av massiva träpaneler 

  • 70 %

    exportkvot      

  • 27 989

    anställda

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 168, Agriculture and Forestry, en | de