Inhalt
industry page
Inom bankväsendet, som domineras av regionala kreditinstitut och Landesbanken, spelar både den personliga servicen och den ökade digitaliseringen en nyckelroll. Försäkringsbranschen fortsätter att växa, bl.a. genom den stora efterfrågan i Central- och Östeuropa. Intelligenta assistanssystem tar gradvis över vissa uppgifter som tidigare utförts av människor. Banker och försäkringar från Österrike – Surprisingly Ingenious 
facts & figures

Fakta och siffror - Banker & försäkringar

 • 543

  kreditinstitut

 • 13,7 %

  besparingsgrad

 • 2 833

  invånare per bankfilial i Österrike

 • 27 800

  anställda

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin