Inhalt

FAKTA OCH SIFFROR

Standard Content Module
Här hittar du ett urval av fakta och siffror från det österrikiska jordbruket.
listen
 • 6 400

  anställda  

  Cirka 6 400 personer är anställda inom området jordbruksteknik.

 • 160 000

  jord- och skogsbruk 

  Det finns cirka 160 000 småskaliga företag inom jord- och skogsbruk i Österrike.

 • 22,7 %

  utgörs av ekologiska gårdar 

  En femtedel av gårdarna i Österrike driver ekologiskt jordbruk.

 • 12,75 miljarder

  euro i export  

  Jordbrukssektorns exportvolym 2020 uppgick till 12,75 miljarder euro.

listen

Källa: Branschorganisation för den metalltekniska industrin

Nyckeldata om jordbruksteknik 2020
Företag  35
Anställda  ca. 6 400
Omsättning  2 700 miljoner euro
Export  1 550 miljoner euro
Källa: Statistik Austria, AMA-Marketing
Total utrikeshandel för jordbruket (till alla länder; 2020)
Exportvolym  12,75 miljarder euro (+3,7 %)
Importvolym  12,77 miljarder euro (+0,2 %)
Källa: Statistik Austria
Jordbruksföretagens struktur (2016)
Antal jordbruks- och skogsbruksföretag162 000
Därav huvudsakligen jord- och skogsbruk 57 530
Därav bland annat jord- och skogsbruk89 780
Övriga14 700
Antal gårdar i bergsregionen 58 700
Bruttoförädlingsvärde inom österr. jordbruk till självkostnad (2018)3,19 miljarder euro
Arbetskraft inom jord- och skogsbruk404 730

Senast uppdaterad: : 25. October 2021