Inhalt

Översikt

Standard Content Module
I Österrike hittar man inte bara västvärldens största underjordiska volframfyndighet, Centraleuropas största talkfyndighet eller världens största förekomst av järnspat. Här finns också världsledande företag inom eldfasta produkter och tekniker som används vid återvinning av material och mineralråvaror. Industrin utvinner råvarorna på ett hållbart sätt och producerar olika typer av produkter– ofta innovativa, kostnadsmedvetna och efter mycket kundspecifika krav.
listen

Råvaror i vardagen
Utan mineraltillgångar skulle det varken finnas hus, tåg, gator eller tidningar, och inte heller några datorer eller mobiltelefoner. I Österrike utvinns högkvalitativa råvaror som sedan bearbetas till eftertraktade produkter runtom i världen. Till exempel så används järnglimmer från Österrike i rostskyddsfärger över hela världen, i allt från Bosporen-bron i Turkiet till Sydney Harbour Bridge.

Även om detta är en relativt liten sektor i Österrike är produktionsvolymerna för enskilda råvaror betydande i en internationell jämförelse. Österrike är världens femte största producent av magnesium och ligger på plats sju och elva inom volfram-respektive talkproduktion.

Industrin utvinner och bearbetar mineralråvaror som malmer (järnmalm, volfram, järnglimmer) och industrimineraler (magnesium, salt, talk och leukofylit, grafit, kaolin m.fl.) enligt kundspecifika specifikationer, men erbjuder även skräddarsydda tjänster i slutet av produktens livscykel.

I den österrikiska gruvindustrin utvinns mineralråvaror i mer än 1 200 gruvor som ligger ovan jord (dagbrott, stenbrott, grusgropar) och i 40 underjordiska gruvor. Bland de högspecialiserade österrikiska företagen finner man globala och tekniska marknadsledare. Produkternas särskilda egenskaper gör dem mycket eftertraktade i hela världen.

Eldfasta produkter
Den österrikiska industrin för eldfasta produkter kan erbjuda flera typer av speciallösningar: produkter för "Clean Steel", 3D-tryck, simuleringsprogram för produktionslinjer i kundindustrierna (flödessimulering) är tekniska tjänster med internationellt erkänd kvalitet. Men även inom områden som energieffektivitet och innovationer inom återvinning intar Österrike en särställning.

Talk
Ett österrikiskt företag inom talkbrytning har utvecklat en särskild process för utvinningen av ett finmalet talkpulver vars enastående egenskaper lämpar sig särskilt väl för plasttillverkning. Pulvret transporteras sedan i kompakt form till kunder över hela världen. Företaget tillhandahåller både högteknologiska metoder för blästringsslipning och transportlösningar för sina innovativa råmaterialprodukter.

Hållbarhet
De österrikiska råvaruföretagen ligger i framkant när det gäller hanteringen av naturresurser. Rättsliga krav för industriföretagen, certifieringar och riktlinjer för koncerner och företag säkerställer att råvaror som kommer från gruvdriften hanteras på ett hållbart sätt.

För att spara på de primära råvarorna tillämpar man i största möjliga mån återvinning Miljöaspekten är även viktig vid användningen av andra resurser som t.ex. energi- och produktionsmedel. Och inte att förglömma: mineralråvarorna utgör också grunden för energieffektiviteten och hållbarheten i den färdiga produkten.

Utbildning
I Österrike finns det flera utbildningsmöjligheter för den som vill bli expert inom gruvdrift:

  • HTL Leoben
  • Montanuniversität Leoben
  • specialistutbildningar vid hantverkarmästarskolan för mineralråvaruindustrin i Leoben
  • praktik på gruvföretagen efter en gedigen lärlingsutbildning

Senast uppdaterad: : 01. June 2021